Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


09/05/2023

9 травня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2023 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

315 340

337 025

-21 685

-6,43%

Власний капітал, тис. грн.

139 433

155 574

-16 141

-10,38%

Валові зобов’язання, тис. грн.

175 907

181 451

-5 544

-3,06%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

79,27%

85,74%

-6,47 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

58 818

62 123

-3 305

-5,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

33,44%

34,24%

-0,80 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

76 633

125 173

-48 540

-38,78%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

3 313

2 506

807

32,20%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,32%

2,00%

2,32 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

40 988

60 281

-19 293

-32,01%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

53,49%

48,16%

5,33 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 174

3 587

-4 761

-132,73%

Рентабельність продажів, %

-1,53%

2,87%

-4,40 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

335

942

-607

-64,44%

Рентабельність власного капіталу, %

0,24%

0,61%

-0,37 п.п.

-

       Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 31.03.2022 по 31.03.2023 власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» зменшився на 10,38% до 139,43 млн грн, а валові зобов’язання знизились на 3,06% до 175,91 млн грн. Більші темпи зниження власного капіталу призвели до зменшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 6,47 п.п. до 79,27%. Отже, не дивлячись на зниження, станом на початок другого кварталу 2023 року АТ «СК «КРАЇНА» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» за період з 31.03.2022 р. по 31.03.2023 р. зменшився на 5,32% до 58,82 млн грн, проте рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика практично не змінився і станом на початок другого кварталу 2023 року склав 33,44%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2023 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в ОВДП в сумі 31,296 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами. Отже, в сукупності ліквідні активи (грошові кошти та ОВДП) покривали 51,23% зобов’язань Страховика.

3. За перший квартал 2023 року АТ «СК «КРАЇНА» зібрала на 38,78% менше валових премій ніж за перший квартал 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 32,20%, а їх частка у структурі валових премій Компанії збільшилась на 2,32 п.п. до 4,32%. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в аналізованому періоді пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану.

За перший квартал 2023 року АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено на 32,01% менше страхових виплат та відшкодувань ніж за аналогічний період 2022 року, проте співвідношення між виплатами та валовими преміями виросло на 5,33 п.п. до 53,49%, що є високим показником для non-life компаній на українському страховому ринку. 

4. За підсумками діяльності в першому кварталі 2023 року чистий прибуток АТ «СК «КРАЇНА» склав 0,34 млн грн, що на 64,44% менше ніж за перший квартал 2022 року. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 31.03.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2023 року показав: хороший рівень покриття власним капіталом зобов’язань, достатній рівень забезпечення високоліквідними та ліквідними активами, високий рівень виплат та наявність чистого прибутку. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 09.05.2023

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com