Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


02/08/2021

2 серпня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перше півріччя 2021 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

323 075

279 600

43 475

15,55%

Власний капітал, тис. грн.

150 154

137 276

12 878

9,38%

Валові зобов’язання, тис. грн.

172 921

142 324

30 597

21,50%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

86,83%

96,45%

-9,62 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

91 291

90 077

1 214

1,35%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

52,79%

63,29%

-10,50 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

312 012

244 650

67 362

27,53%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 538

6 103

1 435

23,51%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,42%

2,49%

-0,07 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

181 127

118 560

62 567

52,77%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

58,05%

48,46%

9,59 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 837

20 255

-22 092

-

Рентабельність продажів, %

-0,59%

8,28%

-8,87 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

547

7 409

-6 862

-92,62%

Рентабельність власного капіталу, %

0,36%

5,40%

-5,04 п.п.

-

Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» впродовж періоду з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. збільшився на 9,38% до 150,15 млн грн, а його валові зобов’язання виросли на 21,50% до 172,92 млн грн. Більші темпи приросту валових зобов’язань порівняно з власним капіталом Страховика призвели до зменшення рівня покриття власним капіталом його зобов'язань на 9,62 п.п. до 86,83%. Таким чином, не дивлячись на зменшення даного показника, станом на початок другого півріччя 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» станом на 30.06.2021р. становив 91,29 млн грн, що на 1,35% більше ніж на 30.06.2020р. Впродовж аналізованого періоду показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 10,50 п.п. до 52,79%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2021 р. Страховик інвестував в ОВДП 8,27 млн грн., що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами.

           3. В аналізованому періоді Страховик наростив обсяги бізнесу. Зокрема, в першому півріччі 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було зібрано 312,01 млн грн валових премій, що на 27,53% більше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 23,51%, а їх частка у структурі валових премій Компанії зменшилась на 0,07 п.п. до 2,42%.

За перші два квартали 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено 181,13 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 52,77% більше ніж за перше півріччя 2020 року, а рівень виплат склав 58,05%.

 4. За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було отримано чистий прибуток в розмірі 0,55 млн грн, що на 92,62% менше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, збиток від операційної діяльності Страховика становив 1,84 млн грн, в той час як за підсумками першого півріччя 2020 року було отримано операційний прибуток в розмірі 20,26 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 30.06.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за перше півріччя 2021 року показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення ліквідними активами та зростання обсягів бізнесу Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 02.08.2021

Персональна сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com