Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПАТ СК «КРАЇНА»


07/08/2019

7 серпня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ ПАТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перше півріччя 2019 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПАТ «СК «КРАЇНА» за перше півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

234 932

234 626

306

0,13%

Власний капітал, тис. грн.

107 558

113 891

-6 333

-5,56%

Валові зобов’язання, тис. грн.

127 374

120 735

6 639

5,50%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

84,44%

94,33%

-9,89 п.п.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

92 701

77 931

14770

18,95%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

72,78%

64,55%

8,23 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

205 097

147 065

58 032

39,46%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 614

3 175

4 439

139,81%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,71%

2,16%

1,55 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

98 984

82 669

16 315

19,74%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

48,26%

56,21%

-7,95 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

15 221

-852

16 073

-

Рентабельність продажів, %

7,42%

-0,58%

8,00 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

5 832

380

5 452

1434,74%

Рентабельність власного капіталу, %

5,42%

0,33%

5,09 п.п.

-

Джерело: дані ПАТ СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді практично не змінилися і на 30.06.2019 р. склали 234,93 млн. грн. Валові зобов'язання Страховика за період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 5,5% до 127,37 млн. грн., а власний капітал зменшився на 5,56% до 107,56 млн. грн. В результаті капіталізація Компанії знизилась на 9,89 п.п. до 84,44%. Таким чином, показник покриття власним капіталом зобов'язань страховика свідчив про хороший запас власного капіталу в Компанії станом на кінець другого кварталу 2019 року.

2. Залишок коштів на рахунках Компанії станом на 30.06.2019 р. склав 92,7 млн. грн., збільшившись порівняно з 30.06.2018 р. на 18,95%. Більш високі темпи приросту грошових коштів в СК «КРАЇНА» порівняно з приростом валових зобов’язань призвели до того, що покриття грошовими коштами зобов'язань страховика виросло на 8,23 п.п. і на 30.06.2019 р. склало 72,78%. Тобто станом на кінець першого півріччя 2019 року Страховик був забезпечений ліквідністю на хорошому рівні.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді істотно збільшилась. Зокрема, за перше півріччя 2019 року СК «КРАЇНА» отримала 205,1 млн. грн. валових премій, що на 39,46% перевищило показник за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла в 2,4 рази і склала 3,71% від валових премій.

Страхові виплати і відшкодування, здійснені СК «КРАЇНА» за перші 6 місяців 2019 року, виросли порівняно з тим же періодом 2018 року на 19,74%. Співвідношення між виплатами та валовими преміями в аналізованому періоді склало 48,26%, що є достатньо високим рівнем виплат для компаній, які спеціалізуються на класичних видах страхування.

4. За підсумками діяльності в першому півріччі 2019 року Компанія суттєво покращила свої фінансові результати. Так, за два квартали 2019 року Страховик отримав прибуток від операційної діяльності в розмірі 15,22 млн. грн., порівняно зі збитком за аналогічний період 2018 року. Також Страховик в аналізованому періоді 2019 року збільшив обсяг чистого прибутку порівняно з першим півріччям 2018 року в 15 разів до  5,83 млн. грн. Зростання показників чистого та операційного прибутку Компанії призвело до росту рентабельності Страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи СК «КРАЇНА» за перше півріччя 2019 року показав хороший запас капіталу та ліквідності, зростання ділової активності та суттєве покращення фінансових результатів Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ПАТ СК "КРАЇНА" - 07.08.2019

Персональна сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com