Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


08/08/2019

8 серпня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за I півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

742 502

491 066

251 436

51,20%

Власний капітал, тис. грн.

127 451

116 280

11 171

9,61%

Валові зобов’язання, тис. грн.

615 051

374 786

240 265

64,11%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

20,72%

31,03%

-10,31 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

282 177

224 077

58 100

25,93%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

45,88%

59,79%

-13,91 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

274 319

259 421

14 898

5,74%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

76 526

71 550

4 976

6,95%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

27,90%

27,58%

0,32 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

102 753

92 848

9 905

10,67%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,46%

35,79%

1,67 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 503

12 880

-9 377

-72,80%

Рентабельність продажів, %

1,28%

4,96%

-3,68 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

12 128

4 268

7 860

184,16%

Рентабельність власного капіталу, %

9,52%

3,67%

5,85 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «Перша» з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 51,20% і склали 742,5 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період показав приріст на 9,61%, а валові зобов'язання збільшились на 64,11%. В результаті більш стрімких темпів приросту зобов'язань порівняно з власним капіталом Компанії, капіталізація Страховика скоротилась на 10,3 п.п. до рівня 20,72%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» станом на 30.06.2019 р. становили 282,18 млн. грн., що на 25,93% вище, ніж 30.06.2018 р. Більш високий приріст валових зобов'язань порівняно з приростом грошових коштів на рахунках Страховика знизив його ліквідність. Зокрема, станом на 30.06.2019 р. покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика становило 45,88%, що на 13,91 п.п. нижче ніж на 30.06.2018 р.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді виросла. Так, за перше півріччя 2019 року СК «Перша» зібрала на 5,74% більше валових премій, ніж за аналогічній період 2018 року: їх обсяг виріс до 274,32 млн. грн. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 6,95% і склала 76,53 млн. грн., або 27,90% від валових премій. За перше півріччя 2019 року СК «Перша» здійснила страхових виплат на 102,75 млн. грн., що на 10,67% вище, ніж обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених за аналогічний період 2018 року. Коефіцієнт виплат СК «Перша» в аналізованому періоді виріс на 1,67 п.п. до 37,46%.

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою. Чистий прибуток СК «Перша» за перші два квартали 2019 року склав 12,13 млн. грн., що в 2,84  рази більше, ніж за перші два квартали 2018 року. Також в першому півріччі 2019 року СК «Перша» отримала прибуток від операційної діяльності в розмірі 3,5 млн. грн. Зростання обсягів чистого прибутку Страховика позитивно оцінюється Агентством.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» в першому півріччі 2019 року, Агентство відзначає: достатній рівень ліквідності, зростання ділової активності та збільшення обсягів чистого прибутку Страховика, на фоні зниження рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 08.08.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com