Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


07/09/2022

7 вересня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, п.п., % )

Показники

І півріччя

2022 року (30.06.2022)

І півріччя  2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

787 395

779 839

7 556

0,97%

Власний капітал, тис. грн

163 477

140 043

23 434

16,73%

Валові зобов’язання, тис. грн

623 918

639 796

-15 878

-2,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

26,20%

21,89%

4,31 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

346 644

310 763

35 881

11,55%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

55,56%

48,57%

6,99 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

228 044

285 624

-57 580

-20,16%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

33 297

69 930

-36 633

-52,39%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

14,60%

24,48%

-9,88 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

96 523

114 623

-18 100

-15,79%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

42,33%

40,13%

2,20 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

9 933

10 329

-396

-3,83%

Рентабельність продажів, %

4,36%

3,62%

0,74 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

12 936

11 361

1 575

13,86%

Рентабельність власного капіталу, %

7,91%

8,11%

-0,20 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. власний капітал СК «Перша» виріс на 16,73% до 163,48 млн грн, а її валові зобов'язання знизились на 2,48% до 623,92 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша» на 4,31 п.п. до 26,20%.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 30.06.2022 р. порівняно з 30.06.2021 р. виріс на 11,55% до 346,64 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді виріс на 6,99 п.п. і станом на початок другого півріччя 2022 року склав 55,56%. Отже, станом на 30.06.2022 р. СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами.

3. За перше півріччя 2022 року СК «Перша» зібрала 228,04 млн грн валових премій, що на 20,16% менше ніж за перше півріччя 2021 року. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в першому півріччі 2022 року значною мірою пов’язане зі зниженням надходжень страхових платежів від перестрахувальників, а також із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 52,39%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 9,88 п.п. до 14,60%. В першому півріччі 2022 року СК «Перша» здійснила на 15,79% менше страхових виплат і відшкодувань, ніж за аналогічний період 2021 року, проте, враховуючи більші темпи зниження валових премій, рівень виплат виріс на 2,20 п.п. до 42,33%, що є високим показником для non-life компаній в Україні.

4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за перше півріччя 2022 року склав 9,93 млн грн, що на 3,83% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Чистий прибуток СК «Перша» за перше півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року виріс на 13,86% до 12,94 млн грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність СК «Перша» в складних макроекономічних умовах діяльності, викликаних військовою агресією росії.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 30.06.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за перше півріччя 2022 року, Агентство відзначає: хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, високий рівень виплат, прибуткову діяльність та зростання обсягів чистого прибутку Страховика.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 07.09.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com