Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


25/05/2023

25 травня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» (тис. грн, п.п., % )

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього

922 799

809 347

113 452

14,02%

Власний капітал

204 737

156 334

48 403

30,96%

Валові зобов’язання

718 062

653 013

65 049

9,96%

Покриття власним капіталом зобов’язань, %

28,51%

23,94%

4,57 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

227 684

332 196

-104 512

-31,46%

Покриття грошовими коштами зобов’язань, %

31,71%

50,87%

-19,16 п.п.

-

ОВДП та банківські депозити в складі поточних фінансових інвестицій

221 628

11 680

209 948

1797,50%

Покриття ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та депозити) зобов’язань, %

62,57%

52,66%

9,91 п.п.

Валові премії, всього

162 105

111 943

50 162

44,81%

Частина страхових премій, належна перестраховикам

19 158

14 909

4 249

28,50%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

11,82%

13,32%

-1,50 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування

65 910

39 609

26 301

66,40%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

40,66%

35,38%

5,28 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

30 579

5 587

24 992

447,32%

Рентабельність продажів, %

18,86%

4,99%

13,87 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток)

32 460

6 202

26 258

423,38%

Рентабельність власного капіталу, %

15,85%

3,97%

11,88 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 31.03.2022 р. по 31.03.2023 р. власний капітал СК «Перша» виріс на 30,96% і склав 204,74 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 9,96% до 718,06 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення в його структурі обсягу нерозподіленого прибутку, який виріс в 3,5 раза і станом на 31.03.2023 р. склав 48,31 млн грн. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Страховика призвели до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша» на 4,57 п.п. до 28,51%. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 31.03.2023 р. порівняно з 31.03.2022 р. знизився на 31,46% до 227,68 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшився на 19,16 п.п. і станом на початок другого кварталу 2023 року склав 31,71%. При цьому, станом на 31.03.2023 р. СК «Перша» сформувала поточні фінансові інвестиції в обсязі 223,78 млн грн, які практично повністю складались з таких ліквідних активів, як: ОВДП (3,39 млн грн), банківські депозити у національній валюті (91,71 млн грн) та в іноземній валюті (126,54 млн грн). В цілому, за період з 31.03.2022 р. по 31.03.2023 р. обсяг поточних ліквідних інвестицій в СК «Перша» збільшився майже в 19 разів, а рівень покриття зобов’язань ліквідними активами виріс на 9,91 п.п. до 62,57%. Отже, станом на початок другого кварталу 2023 року СК «Перша» була достатньо забезпечена ліквідними активами. 

3. За перший квартал 2023 року СК «Перша» зібрала 162,11 млн грн валових премій, що  на 44,81% перевищило показник за аналогічний період 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 28,50%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 1,50 п.п. до 11,82%. За перший квартал 2023 року СК «Перша» здійснила на 66,40% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за перший квартал 2022 року, а рівень виплат збільшився на 5,28 п.п. до 40,66%, що є високим показником для non-life компаній в Україні. Агентство позитивно оцінює істотний приріст обсягів бізнесу Страховика в складних макроекономічних умовах. 

4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому періоді була прибутковою, а її фінансові результати продемонстрували істотне зростання. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року чистий прибуток СК «Перша» виріс в 5,23 раза до 32,46 млн грн, а її операційний прибуток збільшився в 5,57 раза до 30,58 млн грн. Істотне зростання обсягів прибутку Страховика призвело до суттєвого покращення його показників рентабельності. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 31.03.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за перший квартал 2023 року, Агентство відзначає: достатній рівень забезпеченості ліквідними активами, істотне зростання валових премій, високий рівень виплат та вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком у разі його роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 25.05.2023

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com