Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


14/03/2024

14 березня 2024 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за 2023 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» (тис. грн, п.п., % )

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього

988 934

897 095

91 839

10,24%

Власний капітал

188 649

171 839

16 810

9,78%

Валові зобов’язання

800 285

725 256

75 029

10,35%

Покриття власним капіталом зобов’язань, %

23,57%

23,69%

-0,12 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти

223 264

212 068

11 196

5,28%

Покриття грошовими коштами зобов’язань, %

27,90%

29,24%

-1,34 п.п.

ОВДП та банківські депозити в складі поточних фінансових інвестицій

22 488

211 296

-188 808

-89,36%

Покриття ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та депозити) зобов’язань, %

30,71%

58,37%

-27,66 п.п.

Валові премії, всього

827 850

549 617

278 233

50,62%

Частина страхових премій, належна перестраховикам

75 054

81 203

-6 149

-7,57%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,07%

14,77%

-5,70 п.п.

Страхові виплати та відшкодування

291 932

215 815

76 117

35,27%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,26%

39,27%

-4,01 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності

909

-10 535

11 444

-

Рентабельність продажів, %

0,11%

-1,92%

2,03 п.п.

Чистий прибуток (збиток)

26 262

5 593

20 669

369,55%

Рентабельність власного капіталу, %

13,92%

3,25%

10,67 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал СК «Перша» за 2023 рік виріс на 9,78% і склав 188,65 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 10,35% до 800,29 млн грн. Зростання власного капіталу СК «Перша» в аналізованому періоді, як і в минулих періодах, відбулось завдяки прибутковій діяльності Страховика, внаслідок чого в структурі власного капіталу в 5,2 раза до 77,78 млн грн виріс обсяг нерозподіленого прибутку. Дещо більші темпи приросту зобов’язань порівняно з власним капіталом призвели до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша»: на 0,12 п.п. до 23,57%. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 31.12.2023 р. порівняно з 31.12.2022 р. виріс на 5,28% до 223,26 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшився на 1,34 п.п. і станом на початок 2024 року склав 27,90%. При цьому, станом на 31.12.2023 р. СК «Перша» сформувала портфель поточних ліквідних фінансових інвестицій в обсязі 22,49 млн грн, які повністю складались з банківських депозитів в національній та в іноземній валюті. Отже, станом на початок 2024 року ліквідні активи покривали 30,71% зобов’язань СК «Перша». 

3. За 2023 рік СК «Перша» зібрала 827,85 млн грн валових премій, що в 1,51 раза перевищило обсяг валових премій за 2022 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 7,57%, а їх частка в структурі валових премій Компанії зменшилась на 5,71 п.п. до 9,07%. За 12 місяців 2023 року СК «Перша» здійснила на 35,27% більше страхових виплат і відшкодувань ніж за 12 місяців 2022 року, проте за рахунок істотного зростання валових премій рівень виплат знизився: на 4,00 п.п. до 35,26%. Агентство позитивно оцінює істотний приріст обсягів бізнесу Страховика в складних макроекономічних умовах. 

4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за підсумками 2023 року чистий прибуток СК «Перша» склав 26,26 млн грн, що в 4,7 раза більше ніж чистий прибуток за 2022 рік, а операційний прибуток склав 0,91 млн грн, в той час як за підсумками 2022 року Страховиком було отримано операційний збиток. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 31.12.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за 2023 рік, Агентство відзначає: задовільний рівень забезпеченості ліквідними активами, хороший рівень виплат, істотне зростання валових премій та чистого прибутку Страховика. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком у разі його роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 14.03.2024

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com