Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


01/04/2021

1 квітня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця

Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за 2020 рік (тис. грн., п.п., % )

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

760 542

706 678

53 864

7,62%

Власний капітал, тис. грн.

136 576

125 118

11 458

9,16%

Валові зобов’язання, тис. грн.

623 966

581 560

42 406

7,29%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,89%

21,51%

0,38 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

318 945

296 459

22 486

7,58%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

51,12%

50,98%

0,14 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

451 595

513 842

-62 247

-12,11%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

112 408

123 891

-11 483

-9,27%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

24,89%

24,11%

0,78 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

215 428

219 770

-4 342

-1,98%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

47,70%

42,77%

4,93 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-7 168

-5 983

-1 185

-

Рентабельність продажів, %

-1,59%

-1,16%

-0,43 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

7 321

14 279

-6 958

-48,73%

Рентабельність власного капіталу, %

5,36%

11,41%

-6,05 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж 2020 року власний капітал СК «Перша» виріс на 9,16% до 136,58 млн. грн., а її валові зобов'язання збільшились на 7,29% до 623,97 млн. грн. Більш високі темпи приросту власного капіталу викликали зростання показника покриття власним капіталом зобов'язань Компанії на 0,38 п.п. до 21,89%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» за період з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. виросли на 7,58% до 318,95 млн. грн. В результаті майже ідентичних темпів приросту грошових коштів та зобов’язань Компанії показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді практично не змінився і станом на 31.12.2020 року становив 51,12%. Таким чином, станом на кінець 2020 року СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами.

3. За 2020 рік СК «Перша» зібрала 451,595 млн. грн. валових премій, що на 12,11% менше ніж за 2019 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 9,27% до 112,41 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій Компанії виросла на 0,78 п.п. до 24,89%. Впродовж чотирьох кварталів 2020 року СК «Перша» здійснила 215,43 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 1,98% менше ніж за 2019 рік. При цьому, рівень виплат виріс на 4,93 п.п. до 47,70%.

4. За підсумками діяльності в 2020 році СК «Перша» отримала чистий прибуток в розмірі 7,32 млн. грн., що на 48,73% менше ніж за 2019 рік. При цьому, Компанія отримала збиток від операційної діяльності в сумі 7,17 млн. грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 31.12.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за 2020 рік, Агентство відзначає: хороший рівень ліквідності, високий рівень виплат та наявність чистого прибутку у Страховика, на фоні корегування обсягів бізнесу Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 01.04.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com