Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


27/08/2021

27 серпня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., % )

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

779 839

676 662

103 177

15,25%

Власний капітал, тис. грн.

140 043

128 763

11 280

8,76%

Валові зобов’язання, тис. грн.

639 796

547 899

91 897

16,77%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,89%

23,50%

-1,61 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

310 763

296 449

14 314

4,83%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

48,57%

54,11%

-5,54 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

285 624

215 843

69 781

32,33%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

69 930

54 550

15 380

28,19%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

24,48%

25,27%

-0,79 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

114 623

124 626

-10 003

-8,03%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

40,13%

57,74%

-17,61 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

10 329

-5 265

15 594

-

Рентабельність продажів, %

3,62%

-2,44%

6,06 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

11 361

5 373

5 988

111,45%

Рентабельність власного капіталу, %

8,11%

4,17%

3,94 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал СК «Перша» за період з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. виріс на 8,76% до 140,04 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 16,77% до 639,8 млн грн. Більші темпи приросту зобов'язань призвели до зниження показника покриття власним капіталом зобов'язань Компанії на 1,61 п.п. до 21,89%. 

2. Впродовж періоду з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» збільшились на 4,83% і станом на кінець другого кварталу 2021 року склали 310,76 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зниження рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 5,54 п.п. до 48,57%. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2021 року СК «Перша» була достатньо забезпечена високоліквідними активами. 

3. Обсяги бізнесу СК «Перша» в аналізованому періоді істотно виросли. Зокрема, валові премії, зібрані Страховиком за перше півріччя 2021 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 32,33% і склали 285,62 млн грн.  При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 28,19% до 69,93 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 0,79 п.п. до 24,48%. Страхові виплати і відшкодування, здійснені СК «Перша» за перші два квартали 2021 року, зменшились порівняно першим півріччям 2020 року на 8,03%, а рівень виплат знизився на 17,61 п.п. до 40,13%. 

4. В аналізованому періоді СК «Перша» покращила свої фінансові результати. Зокрема,  прибуток від операційної діяльності за перші два квартали 2021 року склав 10,33 млн грн, в той час як за підсумками аналогічного періоду 2020 року був отриманий операційний збиток. Чистий прибуток СК «Перша» за перше півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року виріс в 2,11 рази до 11,36 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 30.06.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за перше півріччя 2021 року, Агентство відзначає: хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та покращення фінансових результатів Страховика, на фоні зниження рівня покриття зобов’язань власним капіталом.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 27.08.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com