Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


01/11/2022

1 листопада 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2022 року, тис. грн, %, п.п.

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

1 041 586

855 994

185 592

21,68%

Власний капітал, тис. грн

485 520

336 552

148 968

44,26%

Валові зобов’язання, тис. грн

556 066

519 442

36 624

7,05%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

87,31%

64,79%

22,52 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

736 698

402 293

334 405

83,12%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

132,48%

77,45%

55,03 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

719 327

1 073 071

-353 744

-32,97%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

7 878

15 163

-7 285

-48,04%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,10%

1,41%

-0,31 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

258 439

292 601

-34 162

-11,68%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,93%

27,27%

8,66 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

138 428

36 749

101 679

276,69%

Рентабельність продажів, %

19,24%

3,42%

15,82 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

126 472

30 933

95 539

308,86%

Рентабельність власного капіталу, %

26,05%

9,19%

16,86 п.п.

-

          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» виріс на 44,26% до 485,52 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 7,05% до 556,07 млн грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу відбулось зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань Компанії на 22,52 п.п. до 87,31%, що свідчить про високий рівень забезпечення власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на початок четвертого кварталу 2022 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. виріс на 83,12% і склав 736,7 млн грн, а співвідношення між грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика збільшилось на 55,03 п.п. до 132,48%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2022 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мало дуже високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 30.09.2022 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» сформувало портфель інвестицій в державні облігації (ОВДП та ОЗДП) в розмірі 56,36 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Отже станом на початок четвертого кварталу 2022 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було дуже добре забезпечене високоліквідними та ліквідними активами, які в сукупності перевищували зобов’язання Страховика в 1,32 раза та 1,43 раза відповідно.

3. Обсяг валових премій, отриманих ПрАТ «СК «Альфа Страхування», за перші три квартали 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 32,97% і склав 719,33 млн грн, а співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями знизилось на 0,31 п.п. і склало всього 1,10%. Агентство зазначає, що зниження обсягів бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді  викликане падінням ділової активності в країні внаслідок військової агресії РФ та запровадження воєнного стану, і є загальною тенденцією на вітчизняному страховому ринку.

4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою, а її фінансові результати істотно виросли. Зокрема, операційний прибуток Страховика за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 3,77 раза до 138,43 млн грн, а його чистий прибуток збільшився в 4,09 раза до 126,47 млн грн. Суттєві темпи приросту фінансових результатів Страховика та вагомі обсяги його прибутку позитивно оцінюються Агентством.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю станом на 30.09.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

         Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2022 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: дуже високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними та ліквідними активами, високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом, а також вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика на фоні зниження обсягів валових премій.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 01.11.2022
Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com