Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


04/03/2020

4 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 2019 рік, тис. грн., %, п.п.

Показники

2019 рік    (31.12.2019)

2018 рік    (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

595 066

479 956

115 110

23,98%

Власний капітал, тис. грн.

268 186

187 504

80 682

43,03%

Валові зобов’язання, тис. грн.

326 880

292 452

34 428

11,77%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

82,04%

64,11%

17,93 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

286 835

303 736

-16 901

-5,56%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

87,75%

103,86%

-16,11 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

984 179

812 314

171 865

21,16%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

21 109

13 440

7 669

57,06%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,14%

1,65%

0,49 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

300 936

222 348

78 588

35,34%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

30,58%

27,37%

3,21 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-15 968

-39 234

23 266

-59,30%

Рентабельність продажів, %

-1,62%

-4,83%

3,21 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4 425

-35 650

40 075

-112,41%

Рентабельність власного капіталу, %

1,65%

-19,01%

20,66 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період з 31.12.2018 по 31.12.2019 р. виросли на 23,98% до 595,07 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 43,03% до 268,19 млн. грн., а валові зобов'язання – на 11,77% до 326,88 млн. грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу порівняно з обсягом зобов’язань Страховика, співвідношення між даними показниками виросло на 17,93 п.п. і склало 82,04%. Таким чином, станом на кінець 2019 року рівень забезпеченості Страховика власним капіталом був високим.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на 31.12.2019 року склали 286,84 млн. грн., що на 5,56% менше ніж 31.12.2018 р. Враховуючи приріст обсягу валових зобов’язань в аналізованому періоді, покриття грошовими коштами зобов’язань страховика знизилось на 16,11 п.п. до 87,75%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на кінець 2019 року даний показник знаходився на високому рівні. Крім того, Агентство відмічає, що станом на 31.12.2019 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» інвестувало в ОВДП 112,65 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

3. Ділова активність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді продовжила зростати: за 12 місяців 2019 року Компанія зібрала 984,18 млн. грн. валових премій, що на 21,16% перевищило обсяг премій 12 місяців 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 57,06%, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії збільшилась на 0,49 п.п. до 2,14%. Виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за 2019 рік, склали 300,94 млн. грн., що більше ніж на третину перевищило даний показник за 2018 рік.

4. Фінансові результати ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді покращились. Так, розмір операційного збитку Страховика за 2019 рік порівняно з 2018 роком скоротився більше ніж вдвічі і склав 15,97 млн. грн. Обсяг чистого прибутку Страховика за 12 місяців 2019 року склав 4,43 млн. грн., в той час як за 2018 рік був отриманий збиток у 35,65 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 2019 рік, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: збільшення капіталізації, високий рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами, зростання ділової активності та покращення фінансових результатів.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 04.03.2020

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com