Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


17/08/2020

17 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2020 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

656 660

542 628

114 032

21,01%

Власний капітал, тис. грн.

298 474

222 469

76 005

34,16%

Валові зобов’язання, тис. грн.

358 186

320 159

38 027

11,88%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

83,33%

69,49%

13,84 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

339 677

264 241

75 434

28,55%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

94,83%

82,53%

12,30 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

516 608

517 485

-877

-0,17%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 199

4 763

-2 564

-53,83%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,43%

0,92%

-0,49 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

148 971

158 310

-9 339

-5,90%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

28,84%

30,59%

-1,75 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

27 327

21 008

6 319

30,08%

Рентабельність продажів, %

5,29%

4,06%

1,23 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

33 113

29 529

3 584

12,14%

Рентабельність власного капіталу, %

11,09%

13,27%

-2,18 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «Альфа Страхування» впродовж періоду з 30.06.2019 по 30.06.2020 р.  виросли на 21,01% до 656,66 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 34,16% і склав 298,47 млн. грн. Одним з каталізаторів росту власного капіталу Страховика стала його прибуткова діяльність, внаслідок чого обсяг нерозподіленого прибутку станом на 30.06.2020 виріс до 37,64 млн. грн. Валові зобов'язання Страховика за аналізований період виросли на 11,88% до 358,19 млн. грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу порівняно з обсягом зобов’язань, співвідношення між даними показниками виросло на 13,84 п.п. до 83,33%. Таким чином, станом на кінець першого півріччя 2020 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мала високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Станом на 30.06.2020 на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» знаходилось 339,68 млн. грн. грошових коштів та їх еквівалентів, що на 28,55% більше ніж рік тому. Співвідношення мж грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика в аналізованому періоді виросло на 12,30 п.п. і склало 94,83%. Таким чином, станом на кінець другого кварталу 2020 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» була дуже добре забезпечена високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 30.06.2020 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» інвестувала 126,45 млн. грн в ОВДП, які вважаються ліквідними активами з мінімальним рівнем кредитного ризику. Даний факт позитивно впливав на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. Валові премії ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2020 року склали 516,61 млн. грн., що практично дорівнює обсягу валових премій за аналогічний період 2019 року. Збереження Страховиком обсягів бізнесу в поточних макроекономічних умовах позитивно оцінюється Агентством. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 53,83%, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії скоротилась до 0,43%. За перші два квартали 2020 року Компанія здійснила 148,97 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, а рівень виплат склав 28,84%.

4. В аналізованому періоді ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продовжила нарощувати фінансові результати. Зокрема, операційний прибуток Страховика за перше півріччя 2020 року склав 27,33 млн. грн., що на 30,08% більше ніж за перше півріччя 2019 року. В свою чергу, чистий прибуток Компанії склав 33,11 млн. грн., що на 12,14% перевищило чистий прибуток за аналогічний період 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2020 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами та власним капіталом, вагомі показники чистого та операційного прибутку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 17.08.2020

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com