Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


06/08/2019

6 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2019 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

I півріччя 2019 року    (30.06.2019)

I півріччя

2018 року    (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

542 628

387 185

155 443

40,15%

Власний капітал, тис. грн.

222 469

170 222

52 247

30,69%

Валові зобов’язання, тис. грн.

320 159

216 963

103 196

47,56%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

69,49%

78,46%

-8,97 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

264 241

227 763

36 478

16,02%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

82,53%

104,98%

-22,45 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

517 485

350 825

166 660

47,51%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

4 763

2 166

2 597

119,90%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,92%

0,62%

0,30 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

158 310

102 833

55 477

53,95%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

30,59%

29,31%

1,28 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

21 009

1 217

19 792

1626,29%

Рентабельність продажів, %

4,06%

0,35%

3,71 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

29 530

2 640

26 890

1018,56%

Рентабельність власного капіталу, %

13,27%

1,55%

11,72 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період з 30.06.2018 по 30.06.2019 р. виросли на 40,15% до 542,63 млн. грн. Валові зобов'язання Компанії за цей же період збільшились на 47,56% до 320,16 млн. грн., а власний капітал виріс на 30,69% і склав 222,47 млн. грн. Більш стрімкі темпи приросту зобов'язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зниження покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 8,97 п.п. до 69,49%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на 30.06.2019 року становили 264,24 млн. грн., що на 16,02% більше ніж станом на 30.06.2018 року. Проте більші темпи приросту зобов’язань ніж грошових коштів призвели до зниження покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді на 22,45 п.п. до 82,53%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на кінець другого кварталу 2019 року даний показник знаходився на високому рівні. Крім того, Агентство відмічає, що станом на 30.06.2019 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мала поточні фінансові інвестиції в сумі 54,85 млн. грн., які повністю складались з облігацій внутрішньої державної позики, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

3. Ділова активність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді продовжила суттєво зростати: за перше півріччя 2019 року Компанія зібрала 517,49 млн. грн. валових премій, що на 47,51% більше ніж за перше півріччя 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, збільшилась в 2,2 рази, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії зросла до 0,92%. Виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за два квартали 2019 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 53,95% і склали 158,31 млн. грн., при цьому коефіцієнт виплат виріс на 1,28 п.п. до 30,59%.

4. Фінансові результати ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за аналізований період показали істотне зростання. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року Компанія отримала прибуток від операційної діяльності в сумі 21,01 млн. грн., що в 17 разів перевищило показник за перше півріччя 2018 року. Обсяг чистого прибутку Страховика за перші два квартали 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшився в 11,2 рази до 29,53 млн. грн. Збільшення обсягів операційного та чистого прибутку призвело до зростання показників рентабельності Страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2019 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: хороший рівень капіталізації, високу ліквідність, істотне зростання ділової активності та обсягів прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 06.08.2019

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com