Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


27/10/2022

27 жовтня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

655 946

438 054

217 892

49,74%

Власний капітал, тис. грн

210 728

138 828

71 900

51,79%

Валові зобов’язання, тис. грн

445 218

299 226

145 992

48,79%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

47,33%

46,40%

0,93 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

200 004

79 673

120 331

151,03%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

44,92%

26,63%

18,29 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

629 279

510 964

118 315

23,16%

Чисті премії, всього, тис. грн

574 405

460 443

113 962

24,75%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

54 874

50 521

4 353

8,62%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

8,72%

9,89%

-1,17 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

111 857

104 794

7 063

6,74%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

17,78%

20,51%

-2,73 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

45 096

32 289

12 807

39,66%

Рентабельність продажів, %

7,17%

6,32%

0,85 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

61 895

18 459

43 436

235,31%

Рентабельність власного капіталу, %

29,37%

13,30%

16,07 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. виріс на 51,79% і склав 210,728 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика відбулось за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку в його структурі, який впродовж аналізованого періоду виріс в 4,26 раза і склав 91,37 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. виросли на 48,79% до 445,22 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 0,93 п.п. до 47,33%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика станом на початок четвертого кварталу 2022 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з  30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. виріс в 2,51 раза до 200 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» показав приріст на 18,29 п.п. до 44,92%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2022 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 81,616 млн грн, що повністю складався з ОВДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 63,25% зобов’язань Страховика.

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили демонструвати зростання. Зокрема, обсяги валових премій, отриманих Страховиком за дев’ять місяців 2022 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 23,16% до 629,28 млн грн, а його чисті премії збільшились на 24,75% до 574,41 млн грн. При цьому, до ТОП-3 видів страхування за обсягами премій за підсумками перших трьох кварталів 2022 року в ТДВ «СК «ГАРДІАН» можна віднести: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами), на яке припадало 41,46% від загальної суми страхових премій, ОСЦПВВНТЗ (33,15% премій) та страхування медичних витрат (12,54% премій). Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками дев’яти місяців 2022 року знизився порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 2,73 п.п. до 17,78%.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» в умовах повномасштабної військової агресії росії та запровадження в Україні воєнного стану.

4. Діяльність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді була прибутковою, а обсяги його чистого та операційного прибутку показали істотне зростання. Зокрема, операційний прибуток ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс на 39,66% до 45,1 млн грн, а чистий прибуток Компанії збільшився в 3,35 раза до 61,9 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2022 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2022 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, приріст обсягів бізнесу та істотне зростання чистого та операційного прибутків Компанії. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та показників рентабельності ТДВ «СК «ГАРДІАН» в умовах зниження ділової активності в Україні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану.

 При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 27.10.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com