Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


02/06/2021

2 червня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за перший квартал 2021 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

474 226

422 748

51 478

12,18%

Власний капітал, тис. грн.

253 804

222 666

31 138

13,98%

Валові зобов’язання, тис. грн.

220 422

200 082

20 340

10,17%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

115,14%

111,29%

3,85 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

127 097

252 993

-125 896

-49,76%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

57,66%

126,44%

-68,78 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

66 501

62 322

4 179

6,71%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 080

825

255

30,91%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,62%

1,32%

0,30 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

26 691

29 853

-3 162

-10,59%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

40,14%

47,90%

-7,76 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

4 566

-9 817

14 383

-146,51%

Рентабельність продажів, %

6,87%

-15,75%

22,62 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 189

20 807

-18 618

-89,48%

Рентабельність власного капіталу, %

0,86%

9,34%

-8,48 п.п.

-

     Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.03.2020 р. по 31.03.2021 р. власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» виріс на 13,98% до 253,8 млн. грн., а валові зобов'язання Страховика збільшились на 10,17% до 220,42 млн. грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями співвідношення між цими показниками виросло на 3,85 п.п. до 115,14%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2021 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Сума грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» впродовж періоду з 31.03.2020 р. по 31.03.2021 р. зменшилась на 49,76% до 127,1 млн. грн., що призвело до зниження показника покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 68,78 п.п. до 57,66%. Відповідний рівень даного показника свідчить про хороший рівень забезпечення Страховика високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2021 р. обсяг банківських депозитів АТ «ПРОСТО-страхування» в банках з високим рівнем кредитного рейтингу становив 154,21 млн. грн. (дана сума відображалась в балансі як поточні фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами, рівень якої можна охарактеризувати як дуже високий.

3. Валові премії, отримані АТ «ПРОСТО-страхування» за перший квартал 2021 року, склали 66,51 млн. грн., що було на 6,71% більше ніж за перший квартал 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 30,91%, а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» збільшилась до 1,62%. За перші три місяці 2021 року Страховик здійснив 26,69 млн. грн. страхових виплат та відшкодувань, що на 10,59% менше ніж за аналогічний період 2020 року, а рівень виплат в першому кварталі 2021 року склав 40,14%.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в першому кварталі 2021 року була прибутковою: фінансовий результат від операційної діяльності склав 4,57 млн. грн., а чистий прибуток становив 2,19 млн. грн. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика в умовах дії карантинних обмежень, викликаних COVID 19.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.03.2021 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

            Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перший квартал 2021 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 02.06.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com