Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


07/08/2019

7 серпня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя

2019 р. (30.06.2019)

I півріччя

2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

223 350

225 520

-2 170

-0,96%

Власний капітал, тис. грн.

99 417

85 178

14 239

16,72%

Валові зобов’язання, тис. грн.

123 933

140 342

-16 409

-11,69%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

80,22%

60,69%

19,53 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

78 465

86 569

-8 104

-9,36%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

63,31%

61,68%

1,63 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

103 385

124 827

-21 442

-17,18%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 987

7 063

924

13,08%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

7,73%

5,66%

2,07 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

47 474

45 757

1 717

3,75%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

45,92%

36,66%

9,26 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 296

-11 959

13 255

-

Рентабельність продажів, %

1,25%

-9,58%

10,83 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-6 340

-22 002

15 662

-

Рентабельність власного капіталу, %

-6,38%

-25,83%

19,45 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 30.06.2018 по 30.06.2019 року знизились на 0,96% і на кінець другого кварталу 2019 року становили 223,35 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 16,72% до 99,42 млн. грн., а валові зобов'язання скоротились на 11,69% до 123,93 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді збільшилось на 19,53 п.п. і на 30.06.2019 р. склало 80,22%, що свідчить про формування Компанією хорошого запасу капіталу.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 30.06.2019 р. зменшились порівняно з 30.06.2018 р. на 9,36% до 78,47 млн. грн. Проте більші теми зниження валових зобов'язань порівняно із залишком грошових коштів та їх еквівалентів призвели до зростання ліквідності Страховика на 1,63 п.п. Таким чином, на кінець першого півріччя 2019 року покриття грошовими коштами зобов'язань в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» становило 63,31%, що свідчило про хороший рівень забезпеченості Компанії ліквідними активами.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді скоротилась. Так, за перші два квартали 2019 року Компанія зібрала на 17,18% менше валових премій, ніж за той самий період 2018 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 13,08% до 7,99 млн. грн., що становило 7,73% від обсягу валових премій. За перше півріччя 2019 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснила страхових виплат і відшкодувань на 47,47 млн. грн., рівень виплат Страховика виріс на 9,26 п.п. до 45,92%.

4. Фінансові результати ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді покращились. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року Страховик отримав 1,3 млн. грн. прибутку від операційної діяльності порівняно зі збитком за аналогічний період 2018 року. Також Компанія в аналізованому періоді в 3,5 рази зменшила обсяг чистого збитку.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками першого півріччя 2019 року, Агентство відзначає хороший запас капіталу та хорошу ліквідність, високий рівень виплат, а також покращення фінансових результатів Страховика на фоні скорочення його ділової активності.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 07.08.2019

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (eng.) - 07.08.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com