Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


10/08/2022

10 серпня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

 Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

52 468

55 680

-3 212

-5,77%

Власний капітал, тис. грн.

36 542

37 761

-1 219

-3,23%

Валові зобов’язання, тис. грн.

15 926

17 919

-1 993

-11,12%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

229,45%

210,73%

18,72 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

45 437

46 996

-1 559

-3,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

285,30%

262,27%

23,03 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

286

4 073

-3 787

-92,98%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

77

1 844

-1 767

-95,82%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

26,92%

45,27%

-18,35 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

0

74

-74

-100,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,00%

1,82%

-1,82 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 320

-1 603

283

-

Рентабельність продажів, %

-461,54%

-39,36%

-422,18 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-665

-782

117

-

Рентабельність власного капіталу, %

-1,82%

-2,07%

0,25 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» зменшився на 3,23% до 36,54 млн грн, а його валові зобов'язання знизились на 11,12% до 15,93 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 18,72 п.п. до 229,45%. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2022 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СГУ» був дуже високим.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 30.06.2022 р. порівняно з 30.06.2021 р. знизився на 3,32% і склав 45,44 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 23,03 п.п. до 285,30%. Такий високий рівень даного показника свідчить про те, що станом на початок другого півріччя 2022 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоду зазнали істотного скорочення. Зокрема, за перше півріччя 2022 року ПрАТ «СГУ» було зібрано на 92,98% менше валових премій ніж за перше півріччя 2021 року. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в аналізованому періоді 2022 року пов’язане зі спеціалізацією ПрАТ «СГУ» на страхуванні вантажів та із суттєвим скороченням перевезень вантажів, які потребують страхування, внаслідок нападу росії та запровадження в Україні воєнного стану.

4. Діяльність ПрАТ «СГУ» в аналізованому періоді була збитковою, проте розмір операційного та чистого збитку за підсумками першого півріччя 2022 року зменшився порівняно з аналогічним періодом 2021 року. На думку Агентства, розмір отриманого Страховиком збитку не є суттєвим і не може істотно вплинути на його фінансову стійкість.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2022 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перше півріччя 2022 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу та дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами на фоні скорочення обсягів бізнесу і збиткової діяльності Страховика.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 10.08.2022 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com