Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


19/04/2023

19 квітня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2022 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності  ПрАТ «Страхові гарантії України» (тис. грн, п.п., %)

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

61 134

55 653

5 481

9,85%

Власний капітал, тис. грн.

40 146

37 207

2 939

7,90%

Валові зобов’язання, тис. грн.

20 988

18 446

2 542

13,78%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

191,28%

201,71%

-10,43 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

50 403

47 026

3 377

7,18%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

240,15%

254,94%

-14,79 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

1 709

6 997

-5 288

-75,58%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

705

3 235

-2 530

-78,21%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

41,25%

46,23%

-4,98 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

0

76

-76

-100,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,00%

1,09%

-1,09 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 756

-3 319

1 563

-47,09%

Рентабельність продажів, %

-102,75%

-47,43%

-55,32 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

58

-2 085

2 143

-102,78%

Рентабельність власного капіталу, %

0,14%

-5,60%

5,74 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За 2022 рік власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 7,90% до 40,15 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 13,78% до 20,99 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 10,43 п.п. до 191,28%. Таким чином, не дивлячись на зниження відповідного показника, станом на початок 2023 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СГУ» був дуже високим. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 31.12.2022 р. порівняно з 31.12.2021 р. виріс на 7,18% і склав 50,4 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 14,79 п.п. до 240,15%. Отже, станом на початок 2023 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами, обсяг яких в 2,4 раза перевищував валові зобов’язання Страховика. 

3. Валові премії, зібрані ПрАТ «СГУ», за 2022 рік порівняно з 2021 роком скоротились на 75,58% і склали 1,71 млн грн. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в 2022 року, серед іншого, пов’язане зі спеціалізацією ПрАТ «СГУ» на страхуванні вантажів та викликане суттєвим скороченням перевезень вантажів, які потребують страхування, внаслідок нападу росії та запровадження в Україні воєнного стану. 

4. Фінансові результати ПрАТ «СГУ» за підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком покращились. Зокрема, за дванадцять місяців 2022 року Страховик отримав чистий прибуток в розмірі 0,06 млн грн, в той час як його діяльність за підсумками 2021 року була збитковою. Крім того, в аналізованому періоді зменшився розмір збитку від операційної діяльності. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2022 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за 2022 рік, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та покращення фінансових результатів на фоні істотного скорочення обсягів бізнесу Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com