Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено інфраструктурний рейтинг Приватного акціонерного товариства КУА «Національний резерв» на рівні uaА+.amc


13/07/2021

13 липня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити інфраструктурний рейтинг Приватного акціонерного товариства КУА «Національний резерв» (код ЄДРПОУ 22904759) на рівні uaA+.amc (хороший рівень надійності). Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на даному рівні, Агентство керувалося підсумками роботи Компанії за перший квартал 2021 року.

1. Станом на початок другого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року обсяг чистих активів під управлінням КУА «Національний резерв» зменшився на 6,64%: з 1,061 млн грн до 990,438 тис. грн. В той самий час, обсяг чистих активів «ринково орієнтованих» фондів виріс на 2,55% до 107,751 млн грн. при незмінній кількості фондів під управлінням КУА.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ КУА «Національний резерв» за перший квартал 2021 року

Показники

І квартал

2021 року

(01.04.2021)

І квартал

2020 року

(01.04.2020)

Зміна за 2020-2021

Темп приросту 2020-2021

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн.

990 438

1 060 890

-70 452

-6,64%

Чисті активи «ринково орієнтованих» фондів, тис. грн

107 751

105 075

2 676

2,55%

Кількість фондів під управлінням (шт.)

23

23

-

-

Власний капітал, тис. грн.

157 612

156 213

1 399

0,90%

Статутний фонд, тис. грн.

8 600

8 600

-

-

Виручка, тис. грн.

1 267

723

544

75,24%

Адміністративні витрати, тис. грн.

512

627

-115

-18,34%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

872

669

203

30,34%

Рентабельність власного капіталу, %

0,81%

0,43%

0,38 п.п.

-

                                            Джерело: дані КУА «Національний резерв», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

          2. В період з 01.04.2020р. по 01.04.2021р. власний капітал КУА «Національний резерв» збільшився на 1,399 млн грн (або на 0,90%) до 157,612 млн грн. Зареєстрований (пайовий) капітал Компанії впродовж аналізованого періоду залишався незмінним і станом на кінець першого кварталу 2021 року становив 8,6 млн грн.

3. Обсяг виручки Компанії за результатами перших трьох місяців 2021 року склав 1,267 млн грн, що на 75,24% перевищило обсяг виручки, отриманої за аналогічний період 2020 року. Адміністративні витрати КУА продемонстрували спадний тренд: вони зменшились з 0,627 млн грн до 0,512 млн грн, або на 18,34%.

Діяльність КУА «Національний резерв» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, чистий прибуток Компанії за перший квартал 2021 року становив 0,872 млн грн, що на 30,34% перевищило розмір прибутку, отриманого за перший квартал 2020 року.

4. У період з 01.01.2021 р. по 01.04.2021 р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – продемонстрував зниження в розмірі 17,16%. Виходячи з даних в таблиці 2 видно, що збитковість «ринково орієнтованих» фондів за аналізований період була значно меншою за збитковість індексу Української біржі. Крім того, ПІФ «Улісс» зміг продемонструвати прибутковість в розмірі 0,85%. Таким чином, в аналізованому періоді 2021 року Компанії вдалось не допустити значної збитковості «ринково орієнтованих фондів».

 

Таблиця 2. Дані про дохідність «ринково орієнтованих» фондів під управлінням КУА «Національний резерв»

і вартість чистих активів (тис. грн, %)

Показники

Дохідність за 3 місяці

2021 року, %

Дохідність за 3 місяці

2020 року, %

Дохідність з початку діяльності, %

Вартість чистих активів на 01.04.2020, тис. грн.

НПФ «Резерв Рівненщини»

-0,34

2,58

279,28

6 812,931

НПФ «Столичний резерв»

-0,40

2,52

242,16

6 100,825

КНП ФОНД ТПП УКРАЇНИ

-0,07

3

44,54

3 329,468

Пайовий інвестиційний фонд «Улісс»

0,85

2,56

356,56

4 565,613

Пайовий інвестиційний фонд «ПІ»

-0,80

9,79

194,64

87 101,899

Середня:

-0,15

4,09

-

-

                                                             *- у 3-му кварталі 2020 р. до НПФ «Столичний резерв» було приєднано НПФ «Резерв Тернопілля»

                                                   Джерело: дані КУА «Національний резерв»

  Таким чином, проаналізувавши діяльність КУА «Національний резерв» за перший квартал 2021 року, РА «Експерт-Рейтинг» відзначає факт прибуткової діяльності та приріст чистих активів «ринково орієнтованих» фондів. Дані фактори дозволили оновити інфраструктурний рейтинг Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу КУА «Національний резерв» (укр.) — 13.07.2021
Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com