Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ КУА «КІНТО» на рівні uaA.amc


26/08/2020

26 серпня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг АТ КУА «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року. 

1. Обсяг чистих активів під управлінням КУА станом на 30.06.2020 року становив 283,949 млн. грн., що тільки на 1,45% нижче аналогічного показника станом на 30.06.2019 року. При цьому, чисті активи публічних фондів скоротились на 2,51%: з 172,528 млн. грн. до 168,19 млн. грн. Таким чином, частка публічних фондів знизилась на 6,10 п.п. до 53,78%. Агентство відмічає, що при незмінній кількості фондів (14 фондів), включаючи НПФ, чиста вартість активів недержавних пенсійних фондів виросла з 42,645 млн. грн. до 46,339 млн. грн., або на 8,66%. 

Основні показники діяльності АТ «КІНТО»

за І півріччя 2020 року (тис. грн., %, п.п.)

Показники

І півріччя 2020 року

(01.07.2020)

І півріччя 2019 року

(01.07.2019)

Зміна (тис. грн., п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн.

283 949

288 114

-4 165

-1,45%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал, тис. грн.

-4

18 448

-18 452

-

Чисті активи публічних фондів, тис. грн.

168 190

172 528

-4 338

-2,51%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

53,78%

59,88%

-6,10 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА, тис. грн.

46 339

42 645

3 694

8,66%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

14,82%

14,80 %

0,02 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

14

14

-

-

Власний капітал, тис. грн.

70 480

68 889

1 591

2,31%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

24,82%

23,91%

0,91 п.п.

-

Статутний фонд, тис. грн.

66 660

66 660

-

-

Виручка, тис. грн.

4 267

3 909

358

9,16%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

670

540

130

24,07%

Рентабельність власного капіталу, %

0,95%

0,79%

0,16 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

2. Власний капітал КУА «КІНТО» в період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. виріс на 2,31%: з 68,889 млн. грн. до 70,480 млн. грн. Статутний фонд Компанії залишився на незмінному рівні і склав 66,66 млн. грн. 

3. Згідно з результатами діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року, її виручка становила 4,267 млн. грн., що на 9,16% перевищило обсяг виручки показник за аналогічний період 2019 року. Чистий прибуток КУА «КІНТО» за перші два квартали 2020 року склав 0,670 млн. грн., що на 24,07% більше прибутку, отриманого Компанією за перші два квартали 2019 року. 

4. В період з 01.01.2020р. по 01.07.2020р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – продемонстрував зниження в розмірі 10,24%. При цьому, майже половина публічних фондів КУА «КІНТО» продемонстрували прибутковість, а середня прибутковість публічних фондів КУА «КІНТО» за зазначений період 2020 року склала 4,28%. РА «Експерт-Рейтинг» звертає увагу, що майже всі публічні фонди (крім ЗНПІФ «Індекс Української біржі» та ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт») спрацювали краще за ринок.

Таблиця 2

Дані про дохідність публічних фондів АТ «КІНТО»

за результатами І півріччя 2020 року (грн., %)

Фонд

01.01.2020-01.07.2020

01.01.2019-01.07.2019

Вартість чистих активів на 01.07.2020, грн.

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

0,96%

2,04%

29 443 582,05

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-0,21%

-1,36%

4 890 955,54

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

-2,25%

10,21%

6 080 500,04

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

3,91%

-4,79%

13 888 576,05

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

1,55%

1,16%

6 344 037,74

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

-2,71%

-0,37%

19 894 168,28

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

-9,18%

0,79%

48 183 010,94

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

-15,02%

1,99%

9 486 474,32

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-13,88%

-2,17%

3 427 473,33

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

-1,33%

1,85%

37 460 383,16

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

40,28%

4,72%

3 320 936,97

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

6,08%

3,80%

46 338 608,46

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

47,39%

3,03%

2 308 534,59

Всього:

*4,28%

*1,61%

283 948 592,52

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

* – проста середня 

Таким чином, проаналізувавши діяльність КУА «КІНТО» за перше півріччя 2020 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

  • Збільшення вартості активів НПФ на фоні незначного коригування обсягу чистих активів під управлінням КУА;

  • Кращий рівень дохідності публічних фондів КУА «КІНТО» ніж середньоринкова дохідність, визначена за біржовим індексом Української Біржі;

  • Зростання виручки та чистого прибутку Компанії.

 

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 26.08.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com