Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


06/08/2021

6 серпня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралось на результати аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

 1. Чисті активи під управлінням КУА «КІНТО» за перші шість місяців 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виросли на 2,60%: з 283,95 млн грн до 291,32 млн грн. В той самий час, чисті активи публічних фондів продемонстрували зниження на 3,70%: з 168,19 млн грн до 161,96 млн грн. Таким чином, частка публічних фондів під управлінням КУА знизилась на 2,15 п.п. до 51,63%. Агентство відмічає, що при незмінній кількості фондів (14 фондів), включаючи НПФ, виросла чиста вартість недержавних пенсійних фондів: з 46,34 млн грн до 52,86 млн грн, або на 14,06%).

Приріст чистих активів під управлінням КУА в умовах слабкої ринкової інфраструктури позитивно оцінюється РА «Експерт-Рейтинг».

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за І півріччя 2021 року (тис. грн, %, п.п.)

Показники

І півріччя

2021 року

(01.07.2021)

І півріччя 2020 року

(01.07.2020)

Зміна

(тис. грн, п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн

291 321

283 949

7 372

2,60%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал, тис. грн

9 238

-4

9 242

-

Чисті активи публічних фондів, тис. грн

161 962

168 190

-6 228

-3,70%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

51,63%

53,78%

-2,15 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА, тис. грн.

52 856

46 339

6 517

14,06%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

16,85%

14,82%

2,03 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

14

14

-

-

Власний капітал, тис. грн

69 443

70 480

-1 037

-1,47%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

23,84%

24,82%

-0.98 п.п.

-

Статутний фонд, тис. грн

66 660

66 660

-

-

Чистий дохід від реалізації, тис. грн

3 947

4 267

-320

-7,50%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-502

670

-1 172

-

Рентабельність власного капіталу, %

-0,72%

0,95%

-1,67 п.п.

-

                                                        Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                         

         2. Власний капітал КУА «КІНТО» в період з 01.07.2020р. по 01.07.2021р. знизився на 1,47%: з 70,48 млн грн до 69,44 млн грн. Статутний фонд Компанії залишився незмінним і становив 66,66 млн грн. 

3. Згідно з результатами діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року, чистий дохід від реалізації становив 3,95 млн грн, що на 7,50% менше ніж чистий дохід за аналогічний період 2020 року. За перші два квартали 2021 року КУА «КІНТО» отримала збиток в розмірі 0,502 млн грн. Агентство звертає увагу, що даний розмір збитку не несе загрози платоспроможності Компанії. 

4. В період з 01.01.2021р. по 01.07.2021р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – продемонстрував приріст на 19,58%. За цей же період публічні фонди КУА «КІНТО» показали середню збитковість в розмірі 5,73%.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами І півріччя 2021 року (тис. грн, %)

Фонд

01.01.2021-01.07.2021

01.01.2020-01.07.2020

Вартість чистих активів на 01.07.2021, тис. грн

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

5,02%

0,96%

32 473

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

3,59%

-0,21%

5 151

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

-4,74%

-2,25%

5 869

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

-6,44%

3,91%

13 110

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

-9,57%

1,55%

6 622

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

-18,48%

-2,71%

22 263

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

-4,87%

-9,18%

62 097

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

14,77%

-15,02%

13 038

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-11,19%

-13,88%

4 104

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

-42,38%

-1,33%

24 043

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

4,90%

40,28%

4 539

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

8,79%

6,08%

52 856

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

-13,87%

47,39%

2 322

Всього:

-5,73%*

4,28%*

291 321

     Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

    * – проста середня

       Проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» за перше півріччя 2021 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

·         Приріст обсягу чистих активів під управлінням КУА;

·         Збільшення вартості активів НПФ.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 06.08.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com