Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


23/09/2022

23 вересня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралось на результати аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

1. Станом на початок другого півріччя 2022 року обсяг чистих активів під управлінням КУА «КІНТО» становив 713,876 млн грн, що в 2,45 раза перевищило їх обсяг станом на початок другого півріччя 2021 року. Зокрема, чиста вартість недержавних пенсійних фондів збільшилась з 52,856 млн грн до 60,595 млн грн (або на 14,64%), а чисті активи публічних фондів продемонстрували приріст на 18,10%: з 161,962 млн грн до 191,279 млн грн. В результаті більших темпів приросту чистих активів порівняно з обсягом активів публічних фондів, частка публічних фондів під управлінням КУА знизилась на 24,84 п.п. до 26,79%.

Приріст вартості чистих активів під управлінням КУА в умовах зниження темпів ділової активності та запровадження воєнного стану в результаті російської агресії позитивно оцінюється РА «Експерт-Рейтинг».

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за І півріччя 2022 року (тис. грн, %, п.п.)

Показники

І півріччя 2022 року

(01.07.2022)

І півріччя 2021 року

(01.07.2021)

Зміна

(тис. грн, п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн

713 876

291 321

422 555

145,05%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал, тис. грн

422 555

9 238

413 317

-

Чисті активи публічних фондів, тис. грн

191 279

161 962

29 317

18,10%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

26,79%

51,63%

-24,84 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА, тис. грн.

60 595

52 856

7 739

14,64%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

8,49%

16,85%

-8,36 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

17

14

3

21,43%

Власний капітал, тис. грн

69 443

69 443

-

-

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

9,73%

23,84%

-14,11 п.п.

-

Статутний фонд, тис. грн

66 660

66 660

-

-

Чистий дохід від реалізації, тис. грн

3 974

3 947

27

0,68%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-539

-502

-37

7,37%

Рентабельність власного капіталу, %

-0,78%

-0,72%

-0,06 п.п.

-

                                                 Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»             

     2. Власний капітал КУА «КІНТО» в аналізованому періоді залишався незмінним і станом на 01.07.2022р. становив 69,443 млн грн, проте співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА наслідок суттєвого зростання останніх зменшилось на 14,11 п.п. до 9,73%.

3. Чистий дохід від реалізації КУА «КІНТО» за перше півріччя 2022 року склав 3,974 млн грн, що на 0,68% більше ніж чистий дохід за перше півріччя 2021 року. Проте діяльність КУА «КІНТО» в аналізованому періоді була збитковою. Зокрема, за перші шість місяців 2022 року Компанія отримала збиток в розмірі 0,539 млн грн.

4. В період з 01.01.2022р. по 01.07.2022р. публічні фонди КУА «КІНТО» показали середню прибутковість в розмірі 2,19%. При цьому, Агентство зазначає, що впродовж періоду з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року розрахунок ринкового індикатора Української біржі – біржового індексу UX, який використовувався в якості орієнтиру ринкової дохідності, – не відбувався, а торги акціями та сертифікатами фондів в цей час не проводились.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами І півріччя 2022 року (тис. грн, %)

Фонд

01.01.2022-01.07.2022

01.01.2021-01.07.2021

Вартість чистих активів на 01.07.2022, тис. грн.

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

-0,61%

5,02%

31 415

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-3,33%

3,59%

4 752

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

1,24%

-4,74%

5 889

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

2,67%

-6,44%

13 049

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

1,07%

-9,57%

6 596

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

0,73%

-18,48%

22 172

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

1,32%

-4,87%

63 167

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

4,29%

14,77%

13 261

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-1,57%

-11,19%

3 974

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

2,42%

-42,38%

24 170

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

6,56%

4,90%

4 929

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

5,59%

8,79%

60 595

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

8,06%

-13,87%

2 545

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «КАРАТ»

1,79%

-

7 551

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «ЧИСТА ЕНЕРГІЯ»

-

-

132 842

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «ОРІОН»

-

-

245 770

Всього:

2,19%*

-4,74%*

    713 876  

                                                              Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

                                                         * – проста середня

       Проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» за перше півріччя 2022 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

·  Приріст обсягу чистих активів під управлінням КУА;

·  Приріст чистих активів публічних фондів;

·  Збільшення вартості активів НПФ.

      Агентство звертає увагу, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 23.09.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com