Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


22/02/2024

22 лютого 2024 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралось на результати аналізу діяльності Компанії за 2023 рік. 

1. Обсяг чистих активів під управлінням КУА «КІНТО» станом на кінець 2023 року становив 342,36 млн грн, що на 49,03% нижче обсягу чистих активів станом на кінець 2022 року. Зокрема, чисті активи публічних фондів за аналізований період скоротились на 60,33%: з 570,54 млн грн до 226,36 млн грн, а чиста вартість недержавних пенсійних фондів виросла з 53,30 млн грн до 62,68 млн грн (або на 17,59%). Таким чином, збільшилась частка недержавних пенсійних фондів під управлінням КУА з 7,94% до 18,31%, або на 10,37 п.п.

Скорочення вартості чистих активів під управлінням КУА відбулось в результаті зниження темпів ділової активності та запровадження воєнного стану в Україні внаслідок російської агресії.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за 2023 рік (тис. грн, %, п.п.)

Показники

2023 рік

(01.01.2024)

2022 рік

(01.01.2023)

Зміна

(тис. грн, п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього

342 355

671 618

- 329 263

-49,03%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІV квартал

93 477

341 930

-248 453

-72,66%

Чисті активи публічних фондів

226 355

570 543

-344 188

-60,33%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

66,12%

84,95%

-18,83 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА

62 680

53 304

9 376

17,59%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

18,31%

7,94%

10,37 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

15

17

-2

-11,76%

Власний капітал

67 198

70 064

-2 866

-4,09%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

19,63%

10,43%

9,20 п.п.

-

Статутний фонд

66 660

66 660

-

-

Чистий дохід від реалізації

7 478

10 092

-2 614

-25,90%

Чистий прибуток (збиток)

-2 940

53

-2 993

-

Рентабельність власного капіталу, %

-4,18%

0,08%

-4,26 п.п.

-

Джерел                                            о: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»             

 

2. Власний капітал КУА «КІНТО» за 2023 рік зменшився на 4,09% до 67,2 млн грн, а співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА виросло на 9,2 п.п. до 19,63%. 

3. Чистий дохід від реалізації КУА «КІНТО» за чотири квартали 2023 року склав 7,48 млн грн, що на 25,90% менше ніж чистий дохід за 2022 рік. За підсумками 2023 року КУА «КІНТО» отримала збиток в розмірі 2,94 млн грн. Агентство відмічає, що даний розмір збитку не є значним і не несе загрози платоспроможності Компанії. 

4. В період з 01.01.2023р. по 01.01.2024р. публічні фонди КУА «КІНТО» показали середню прибутковість на рівні 101,80% за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного КІФ «КАРАТ». При цьому, Агентство зазначає, що впродовж періоду з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року розрахунок ринкового індикатора Української біржі – біржового індексу UX, який використовувався в якості орієнтиру ринкової дохідності, – не відбувався, а торги акціями та сертифікатами фондів в цей час не проводились.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами 2023 року (тис. грн, %)

Фонд

01.01.2023-01.01.2024

01.01.2022-01.01.2023

Вартість чистих активів на 01.01.2024, тис. грн

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

11,91%

-0,31%

24 352

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-9,04%

-0,67%

1 486

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

10,36%

-0,32%

4 381

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

11,44%

-0,21%

11 205

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

1,25%

-0,68%

2 112

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

8,96%

-0,84%

3 775

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

13,54%

-0,55%

31 641

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

19,81%

-0,77%

3 558

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-3,59%

9,56%

41 121

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

3,81%

-0,71%

7 024

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

9,51%

-0,08%

4 675

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

17,59%

-0,07%

62 680

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

17,71%

0,32%

3 665

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «КАРАТ»

1311,91%

-

118 554

                                                           Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» за 12 місяців 2023 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

·         Приріст чистої вартості активів НПФ під управлінням КУА;

·         Зростання співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням;

·         Покращення прибутковості більшості фондів. 

Агентство звертає увагу, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 22.02.2023

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com