Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


13/09/2019

13 вересня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

1. Станом на кінець першого півріччя 2019 року обсяг чистих активів під управлінням КУА склав 288,114 млн. грн., що на 6,84% перевищило аналогічний показник за той самий період 2018 року. В той же час, чисті активи публічних фондів скоротились на 23,3%: з 224,933 млн. грн. до 172,528 млн. грн. Таким чином, частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА знизилась на 23,53 п.п. до 59,88%. Крім того, Агентство відмічає, що при незмінній кількості фондів (14 фондів), включаючи НПФ, збільшилась чиста вартість недержавних пенсійних фондів під управлінням КУА: з 38,054 млн. грн. до 42,645 млн. грн., або на 12,06%.

На думку РА «Експерт-Рейтинг», приріст чистих активів під управлінням КУА заслуговує на позитивну оцінку. 

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за І півріччя 2019 року (тис. грн., %, п.п.)

Показники

І півріччя 2019 року

(01.07.2019)

І півріччя 2018 року

(01.07.2018)

Зміна

(тис. грн., п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн.

288 113,90

269 665,52

18 448,38

6,84%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал, тис. грн.

18 448,38

81 290,53

-62 842,15

-

Чисті активи публічних фондів, тис. грн.

172 527,87

224 932,58

       -52 404,71

-23,3%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

59,88%

83,41%

-23,53 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА, тис. грн.

42 645,28

38 054,22

4591,06

12,06%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

14,80 %

14,11%

0,69 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

14

14

-

-

Власний капітал, тис. грн.

68 889

68 435

454

0,66%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

23,91%

25,38%

-1,47 п.п.

-

Статутний фонд, тис. грн.

66 660

66 660

-

-

Виручка, тис. грн.

3 909

3 684

225

6,11%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

540

329

211

64,13%

Рентабельність власного капіталу, %

0,79%

0,48%

0,31 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                             

2. Власний капітал ПрАТ «КІНТО» в період з 01.07.2018р. по 01.07.2019р. виріс на 0,66%: з 68,435 млн. грн. до 68,889 млн. грн. Статутний фонд протягом періоду аналізу залишився незмінним і склав 66,66 млн. грн.

3. Згідно з результатами діяльності ПрАТ «КІНТО» за перше півріччя 2019 року, виручка КУА склала 3,909 млн. грн., що на 6,11% перевищило обсяг виручки за перше півріччя 2018 року. При цьому, чистий прибуток КУА за перші два квартали 2019 року склав 0,54 млн. грн., що на 64,13% більше прибутку, отриманого за аналогічний період 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – знизився на 3,41%. За цей період більшість публічних фондів ПрАТ «КІНТО» продемонстрували позитивну прибутковість, а їх середня прибутковість за перше півріччя 2019 року склала 1,61%. Незважаючи на те, що середня прибутковість фондів була невисокою, Компанія змогла спрацювати краще, ніж ринок.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами І півріччя 2019 року (грн., %)

Фонд

01.01.2019-01.07.2019

01.01.2018-01.07.2018

Вартість чистих активів на 01.07.2019, грн.

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

2,04%

10,41%

31 228 945,19

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-1,36%

16,64%

5 486 669,51

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

10,21%

11,29%

6 307 676,96

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

-4,79%

9,87%

13 478 252,47

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

1,16%

21,17%

6 576 321,62

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

-0,37%

27,34%

23 329 753,14

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

0,79%

14,41%

54 372 644,86

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

1,99%

14,17%

12 155 074,33

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-2,17%

-2,15%

4 042 032,00

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

1,85%

22,70%

39 200 383,41

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

4,72%

9,72%

2 665 078,50

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

3,80%

3,87%

42 645 277,67

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

3,03%

-11,32%

1 619 060,36

Всього:

1,61%*

11,39%*

243 107 170,02

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

* – проста середня

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» за перше півріччя 2019 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

  • Приріст обсягу чистих активів під управлінням КУА при незмінній кількості фондів під управлінням;
  • Зростання обсягу чистого прибутку (на 64,13%);
  • Позитивна дохідність більшості публічних фондів Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 13.09.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com