Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


06/10/2022

6 жовтня 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAАA за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAА. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перше півріччя 2022 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-серпень 2022 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року  коливався в межах 7,977-13,452 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 19,60% і станом на 01.09.2022 його обсяг склав 9,193 млрд грн, що майже в 46 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.09.2022 коливався в діапазоні від 12,12% до 16,30%. Впродовж зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2022 Н2 Банку складав 12,44%, що на 2,44 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 4,48 п.п. менше ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах 8,52%-13,68% та на постійній основі з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2022 Н3 Банку складав 9,94%, що на 2,94 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, проте було на 1,53 п.п. менше ніж середнє значення Н3 по банківській системі України.

 Таким чином, на думку Агентства, станом на початок вересня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

      Станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшились на 22,83% і склали 89,304 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку знизився на 12,59% до 52,738 млрд грн.

        При цьому, за період з 01.01.2022 по 01.07.2022 структура активів та кредитного портфеля АТ "АЛЬФА-БАНК" змінилась наступним чином:

· частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 6,92 п.п.: з 52,14% до 59,06%;

·  частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 4,88 п.п.: з 36,70% до 41,58%.

     Станом на 01.08.2022 порівняно з 01.01.2022 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла на 5,95 п.п.: з 16,93% до 22,88% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на початок серпня 2022 року рівень NPL в кредитах Банку був на 8,79 п.п. меншим за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 31,67%. 

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.09.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЛЬФА-БАНК" коливався в межах від 108,26% до 148,73%. Станом на 01.09.2022 NSFR Банку становив 112,65%, що на 22,65 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2021 по 01.09.2022 коливався в діапазоні 191,56-308,64% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.09.2022 LCRвв Банку складав 308,64%, що було в 3,09 раза більше ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах 436,72-623,46%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2022 LCRів Банку складав 488,15%, що в 4,88 раза було вище за встановлене регулятором нормативне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок вересня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які із запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав збиток в обсязі 2,349 млрд грн. Агентство зазначає, що на фінансовий результат Банку вплинуло зростання резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами, які в першому півріччі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виросли майже в 5 разів і склали 5,735 млрд грн.

      При цьому, чистий процентний дохід АТ "АЛЬФА-БАНК" за перше півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року виріс на 34,96% (до 3,881 млрд грн), а його чистий комісійний дохід зменшився на 15,83% (до 1,448 млрд грн).

Таким чином, в умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ "АЛЬФА-БАНК" суттєво наростив чистий процентний дохід та в цілому продемонстрував вагомі обсяги ключових статей своїх доходів. Проте істотне зростання резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами на випадок погіршення фінансового стану клієнтів-позичальників призвело до формування у Банку значного збитку за підсумками першого півріччя 2022 року.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ "УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" та рішенням єдиного акціонера АТ "УКРСОЦБАНК".

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ «АЛЬФА-БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок вересня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, а також був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які із запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Станом на 01.08.2022 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА?БАНК" складала 22,88%, що було на 8,79 п.п. менше ніж середній показник NPL по банківській системі України. В умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ "АЛЬФА-БАНК" показав вагомі обсяги ключових статей своїх доходів. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2022 року чистий процентний дохід Банку склав 3,881 млрд грн, що було на 34,96% більше ніж за перше півріччя 2021 року, а чистий комісійний дохід склав 1,448 млрд грн, що було на 15,83% менше ніж за перше півріччя 2021 року. Проте істотне зростання резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами призвело до формування у Банку збитку за підсумками першого півріччя 2022 року в обсязі 2,349 млрд грн.

Агентство звертає увагу, що АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) є окремою юридичною особою та не підпадає під міжнародні санкції, що підтвердили Міністерство фінансів США та Міністерство закордонних справ Великобританії. При цьому, Правління НБУ рішенням від 09.03.2022 року № 120-рш визначило АТ "АЛЬФА?БАНК" (Україна) одним з системно важливих банків станом на 1 січня 2022 року, тобто, банком, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи країни. Наразі АТ "АЛЬФА-БАНК" обслуговує понад 3 млн фізичних осіб, близько 55 тисячі юридичних осіб та 82 тисячі ФОПів. У Банку працює майже 5 тисяч співробітників.

НБУ, керуючись законодавством України, визнав ділову репутацію окремих власників істотної участі АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) – громадян РФ, до яких застосовані міжнародні санкції, небездоганною та застосував заходи впливу у вигляді їх відсторонення від управління АТ “АЛЬФА-БАНК” (заборона використання права голосу). 21.04.2021 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій передано право голосу за акціями, а також право участі в управлінні банком. Сімеон Дянков є болгарським економістом, колишнім міністром фінансів та віце-прем’єром уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року). Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії. Також пан Дянков має 19-річний досвід роботи у Світовому банку, де він займався країнами з перехідними економіками. Крім цього, Сімеон Дянков працював Головою Наглядової ради ЄБРР та має докторський ступінь з економіки (Мічиганський Університет, США).

Голова Наглядової Ради Банку Роман Шпек є колишнім членом уряду України та головою постійного представництва України у ЄС, і, на думку Агентства, має бездоганну ділову репутацію. Жодні міжнародні санкції не накладають додаткових обмежень на роботу АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) в Україні.

Агентство зазначає, що наразі АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) має обмежені можливості підтримки акціонерами, з урахуванням санкцій. При цьому, проводиться активна робота з міжнародними організаціями з приводу внесення акціонерами 1 млрд дол. США через докапіталізацію або інші інструменти довгострокового фінансування.

Не дивлячись на зменшення ймовірності підтримки АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) збоку акціонерів, на думку Агентства:

- Банком сформований прийнятний запас капіталу та ліквідності;

- Банк забезпечив здатність погасити значні обсяги рефінансування від НБУ в умовах екстраординарного підвищення вартості такого рефінансування. Зокрема, за період з 1 травня по 21 вересня 2022 року обсяг залученого від НБУ рефінансування скоротився майже в 2,5 раза: з 14,003 млрд грн до 5,625 млрд грн;

- Банк ознайомив Агентство зі своїми очікуваннями щодо подальшого зростання резервів під заборгованість за наданими клієнтам кредитами. Агентство вважає такі очікування реалістичними, а дії менеджменту Банку в ситуації, що склалась, цілком адекватними для запобігання поточним ризикам.

 Агентство переводить кредитний рейтинг Банку до контрольного списку, оскільки вважає, що кредитний рейтинг Банку може змінитись через дії санкційних механізмів, окремих органів державної влади в Україні та НБУ. Агентство нагадує, що в парламенті зареєстрований законопроект №8069, який передбачає націоналізацію системно важливих банків. На думку Агентства, прийняття цього законопроекту убезпечує кошти клієнтів таких банків. Тому у разі, якщо законопроект буде прийнятий і його норми будуть реалізовані по відношенню до АТ «АЛЬФА-БАНК», то Банк продовжить виконувати свої зобов’язання в повному обсязі. Реалізація норм, закладених в законопроекті №8069 не можна передбачити за допомогою економічного або фінансового аналізу, як і не можна передбачити остаточне формулювання норм, які стануть законом, після прийняття законопроекту №8069. Агентство підкреслює, що на момент підтвердження рейтингу економічні підстави для погіршення кредитоспроможності або визнання Банку неплатоспроможним відсутні.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com