Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


20/08/2020

20 серпня 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перше півріччя 2020 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2019 рік та за січень-липень 2020 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 5,381 млрд. грн. до 9,138 млрд. грн. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, з початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 4,27% і станом на 03.08.2020 склав 8,699 млрд. грн., що в 43,5 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні від 13,51% до 16,12%. Впродовж зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 15,22%, що на 5,22 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,30 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 7,74% до 13,24%. Впродовж вказаного періоду значення Н3 Банку на постійній основі з запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були нижчими за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 12,76%, що на 5,76 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 2,62 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Водночас Агентство вкотре нагадує про результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. За даними стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ "АЛЬФА-БАНК" як банку-правонаступника АТ "УКРСОЦБАНК" (з урахуванням ужитих заходів) становить 14,80%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування Національний банк надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) на 0,42 п.п. перевищував цільовий показник для даного нормативу (на рівні 14,80%), визначений НБУ в ході проведення стрес-тестування Банку. Також Агентство очікує від АТ "АЛЬФА-БАНК" виконання вимог регулятора щодо значення нормативу достатності основного капіталу (Н3). 

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 11,49% до 80,173 млрд. грн., а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 0,23% до 39,109 млрд. грн.

В активах та у кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 5,98 п.п.: з 54,76% до 48,78%;
  • частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку виросла на 0,10 п.п. і склала 43,37%.

За період з 01.01.2019 по 01.07.2020 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла з 19,44% до 38,60% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). На думку Агентства, істотне зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку, яке спостерігалося впродовж вказаного періоду, пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК".

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла на 1,10 п.п. і склала 38,60%, а середній показник NPL по банківській системі України за вказаний період збільшився на 0,23 п.п. і склав 50,21%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 67,63% до 83,74%. Динаміка Н6 Банку впродовж вказаного періоду була різноспрямованою. При цьому, його значення з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, хоча і були меншими ніж середні показники по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 78,93%, що на 18,93 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 9,86 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні від 130,05% до 419,69%. Впродовж зазначеного періоду аналізу LCRвв Банку переважно на постійній основі (крім 01.01.2019) в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 419,69%, що було в 4,2 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення (на рівні 100%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні 194,80-944,37%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 636,49%, що в 6,4 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, що демонструють показники відповідних нормативів Банку. Агентство вкотре нагадує, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 462,234 млн. грн., що на 49,19% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року.

При цьому, ключові статті доходів Банку продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ "АЛЬФА-БАНК" виріс на 32,36% (з 1,925 млрд. грн. до 2,548 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 11,52% (з 1,310 млрд. грн. до 1,461  млрд. грн.).

Також Агентство звертає увагу, що протягом останніх 9 кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" генерував прибуток на постійній основі.

Отже, незважаючи на вплив карантинних заходів, Банк продовжив нарощувати доходи та згенерував вагомий обсяг прибутку, що позитивно оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство вкотре нагадує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок серпня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому, Агентство підкреслює, що Н2 Банку на 0,42 п.п. перевищував цільовий показник для даного нормативу, визначений регулятором в ході проведення стрес-тестування АТ "АЛЬФА-БАНК". Також Агентство очікує від Банку виконання вимог НБУ щодо значення нормативу достатності основного капіталу (Н3). Банк був добре забезпечений ліквідністю: Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а LCRвв та LCRів були в декілька разів вищі за встановлений регулятором мінімальний рівень. Станом на 01.07.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" складала 38,60%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України був на рівні 50,21%.  При цьому, на думку Агентства, істотне зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК". За підсумками першого півріччя 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток в обсязі 462,234 млн. грн., що на 49,19% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року. Водночас, за вказаний період аналізу АТ "АЛЬФА-БАНК" продемонстрував хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+32,36%) та чистого комісійного доходу (+11,52%). Здатність Банку в умовах дії карантинних обмежень нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 20.08.2020

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 20.08.2020

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com