Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «СЕНС БАНК»


27/06/2024

27 червня 2024 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) (надалі – Банк) на рівні uaAАA за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перший квартал 2024 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-травень 2024 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «СЕНС БАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-травня 2024 року  коливався в межах 6,000-9,944 млрд грн. За період від початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 5,51% і станом на 01.06.2024 його обсяг склав 8,596 млрд грн, що в 43 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «СЕНС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.06.2024 коливався в діапазоні від 10,44% до 18,42%. Впродовж зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2024 Н2 Банку складав 12,77%, що на 2,77 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, проте було на 6,30 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «СЕНС БАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-травня 2024 року коливався в межах 7,93%-18,38% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з серпня 2023 року був більшим і за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2024 Н3 Банку становив 12,74%, що на 5,74 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 0,98 п.п. вище за середньо-ринкове значення даного нормативу. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2024 року АТ «СЕНС БАНК» підтримував хороший рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року активи АТ «СЕНС БАНК» збільшились на 3,41% і склали 112,575 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку виріс на 0,68% до 34,085 млрд грн.

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 структура активів та кредитного портфеля АТ «СЕНС БАНК» змінилась наступним чином:

·  частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 0,82 п.п.: з 31,10% до 30,28%;

·  частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку знизилась на 2,85 п.п.: з 54,49% до 51,64%.

При цьому, станом на 01.04.2024 в структурі активів Банку 35,51% займали грошові кошти та їх еквіваленти, а частка портфеля ОВДП становила 19,63%.

В першому кварталі 2024 року частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам), в кредитному портфелі АТ «СЕНС БАНК» зменшилась на 1,94 п.п.: з 44,41% до 42,47% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на 01.04.2024 року рівень NPL в кредитах Банку був на 6,40 п.п. вищий за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 36,07%. 

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.06.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «СЕНС БАНК» коливався в межах від 106,19% до 186,89%. Станом на 01.06.2024 NSFR Банку становив 176,18%, що на 76,18 п.п. перевищувало граничне значення для даного нормативу, встановлене на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «СЕНС БАНК» в період з 01.01.2023 по 01.06.2024 коливався в діапазоні 311,28%-607,47% та на постійній основі істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.06.2024 LCRвв Банку складав 463,24%, що було в 4,63 раза більше ніж встановлене регулятором нормативне значення. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «СЕНС БАНК» впродовж 2023 року та січня-травня 2024 року коливався в межах 378,76%-845,03%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2024 LCRів Банку складав 424,43%, що було в 4,24 раза вище за встановлене регулятором нормативне значення. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «СЕНС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2024 року прибуток АТ «СЕНС БАНК» склав 1,193 млрд грн, що всього на 0,10% менше ніж прибуток Банку за перший квартал 2023 року.

При цьому, чистий процентний дохід АТ «СЕНС БАНК» за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс на 19,95% (до 1,688 млрд грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 7,34% (до 587,780 млн грн). 

Таким чином, в умовах триваючої військової агресії росії та діючого в Україні воєнного стану АТ «СЕНС БАНК» за підсумками першого кварталу 2024 року продемонстрував вагомі обсяги ключових статей своїх доходів та прибутку.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що 30 листопада 2022 року було завершено юридичні процедури щодо відмови від бренду Альфа-Банк і з 01 грудня 2022 року офіційне найменування Банку змінено на АТ «СЕНС БАНК». АТ «СЕНС БАНК» продовжує виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами як правонаступник АТ «АЛЬФА-БАНК».

Агентство також нагадує, що АТ «СЕНС БАНК» є повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

АТ «СЕНС БАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 29.02.2024 р. №70-рш «Про визначення системно важливих банків». Регіональна мережа Банку налічує 138 відділень по всій Україні, з яких 22 відділення наразі функціонує у прифронтових та деокупованих територіях. Банк обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 85 тис. ФОПів. В АТ «СЕНС БАНК» працює близько 4 тис. співробітників.

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ «СЕНС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок червня 2024 року АТ «СЕНС БАНК» підтримував хороший рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом: Н1 Банку в 43 раза перевищував нормативне значення, Н2 був на 2,77 п.п. вищим за граничне значення, а Н3 Банку не лише на 5,74 п.п. перевищував нормативне значення, але й був на 0,98 п.п. вищим за середній рівень Н3 по банківській системі України. Також станом на 01.06.2024 АТ «СЕНС БАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Станом на 01.04.2024 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «СЕНС БАНК» складала 42,47%. При цьому, питома вага ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і ОВДП) в структурі активів Банку становила 55,14%. За підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року Банк на 19,95% наростив чистий процентний дохід, на 7,34% збільшив чистий комісійний дохід, а обсяг прибутку залишився на минулорічному рівні і склав 1,193 млрд грн. 

22 липня 2023 року Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ «СЕНС БАНК», згідно з яким Банк перейшов у власність держави в особі Міністерства фінансів України. Таким чином, АТ «СЕНС БАНК» отримав акціонера, який має досвід управління банками, та який за необхідності може забезпечити Банку високий рівень зовнішньої підтримки, що не раз було доведено на практиці. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "СЕНС БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 27.06.2024 

 

Оновлення рейтингу АТ "СЕНС БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 27.06.2024

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com