Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


02/12/2019

2 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за 9 місяців 2019 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) в період з 02.01.2018 по 01.11.2019 коливався в діапазоні від 635,943 млн. грн. до 1,058 млрд. грн. З початку 2019 року Н1 Банку виріс на 92,580 млн. грн. або на 10,25% і станом на 01.11.2019 склав 996,117 млн. грн., що практично в 5 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в межах 7,93-12,30%. Агентство вкотре нагадує, що в 2018 році показники Н2 Банку були в межах граничних значень, встановлених Постановою Правління НБУ № 260 від 15.04.2015 року «Про проведення діагностичного обстеження банків». Починаючи з 02.05.2018 Н2 Банку не опускався нижче відмітки в 10%. За період з 02.01.2019 по 01.11.2019 Н2 Банку виріс на 1,31 п.п. і склав 11,81%, що на 1,81 п.п. вище граничного значення, встановленого НБУ для даного нормативу, але на 6,78 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Агентство звертає увагу, що АТ «МЕГАБАНК» здійснює заходи для підвищення рівня забезпеченості регулятивним капіталом. Зокрема, станом на 01 липня 2019 року з учасниками розміщення акцій АТ «МЕГАБАНК» було укладено договорів на купівлю-продаж акцій на суму 130 млн. грн. Загалом за період з 31.12.2018 по 30.09.2019 власний  капітал Банку виріс на 19,24% і склав 952,599 млн. грн.

Також Агентство нагадує, що 15 липня 2019 року АТ «МЕГАБАНК» та Американська корпорація OPIC підписали договір щодо залучення фінансування у вигляді субординованого кредиту на суму 4,3 млн. євро, що є частиною плану докапіталізації Банку.

 

Структура та якість активів

За період з 31.12.2018 по 30.09.2019 активи АТ «МЕГАБАНК» зменшились на 4,30% і склали 9,254 млрд. грн., а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів скоротився на 2,18% і склав 6,694 млрд. грн. Станом на 30.09.2019 в структурі активів Банку кредитний портфель складав 72,34%, грошові кошти та їх еквіваленти і кошти обов'язкових резервів в НБУ займали 5,41%, кредити та заборгованість банків становили 1,19%, а інвестиції в цінні папери – 0,26%. Тобто, кредитний портфель продовжує залишатися основним дохідним активом Банку, тому його якість здійснює визначальний вплив на якість активів.

Вивчення динаміки якості кредитного портфеля АТ «МЕГАБАНК» показало, що частка недіючих кредитів (NPL) Банку (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля протягом періоду з 01.01.2019 по 01.10.2019 коливалась в діапазоні 15,25-18,97%, в той час як середній показник NPL по банківській системі України коливався в межах від 50,79% до 54,95%.

Станом на 01.10.2019 частка NPL в кредитному портфелі АТ «МЕГАБАНК» складала 17,99%, що було майже втричі нижче, ніж середній рівень NPL по банківській системі України. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 81,00-94,85%. Впродовж періоду аналізу Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 87,30%, що на 27,30 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,27 п.п. менше ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в межах 91,84-139,82%, жодного разу не порушуючи встановлені НБУ граничні значення для LCRвв, які змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 102,91%, що було на 12,91 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні від 122,86% до 670,26%, і в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів Банку складав 218,84%, що в 2,4 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ «МЕГАБАНК» був добре забезпечений ліквідністю: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) та коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) був у 2,4 рази вищим за нормативний показник.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «МЕГАБАНК» показав прибуток у розмірі 21,296 млн. грн., що на 14,18% менше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року.

Одним з ключових факторів зниження прибутку Банку стало зменшення обсягу чистого процентного доходу (на 25,76%), що пов'язане з випереджаючим темпом зростання процентних витрат, обсяг яких виріс на 15,22% порівняно з процентними доходами, які збільшились на 6,08%. Крім того, на 93,90% зменшився результат Банку від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості (з 90,295 до 5,508 млн. грн.).

При цьому Агентство позитивно оцінює збільшення чистого комісійного доходу Банку, обсяг якого за 9 місяців 2019 року склав 225,755 млн. грн., що на 31,74% вище ніж за аналогічний період 2018 року.

Агентство високо оцінює здатність АТ «МЕГАБАНК» підтримувати прибуткову діяльність та генерувати вагомі обсяги доходів. Також Агентство нагадує, що Банку вдалося повернутися до прибуткової діяльності в 2017 році і протягом останніх одинадцяти кварталів Банк генерував прибуток на постійній основі.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому, судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Станом на початок листопада 2019 року нормативи капіталу АТ "МЕГАБАНК" (Н1 та Н2) перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому Агентство знову підкреслює, що Банк вживає заходів щодо виконання програми докапіталізації. Також Агентство очікує від Банку виконання всього комплексу заходів по приведенню капіталу до обсягу, визначеного НБУ в ході проведення стрес-тестування банків, враховуючи наявність у АТ "МЕГАБАНК" високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони акціонерів. Станом на початок листопада 2019 року Банк був добре забезпечений ліквідністю: Н6, LCRвв та LCRів з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 9 місяців 2019 року АТ "МЕГАБАНК" отримав прибуток у розмірі 21,296 млн. грн., що на 14,18% менше прибутку Банку за підсумками 9 місяців 2018 року. В той же час, Банк згенерував вагомий обсяг чистого комісійного доходу, який на 31,74% перевищив розмір даного показника за аналогічний період 2018 року. Здатність АТ «МЕГАБАНК» підтримувати прибуткову діяльність та генерувати вагомі обсяги доходів заслуговує на позитивну оцінку.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com