Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


12/03/2020

12 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за 2019 рік, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та січень-лютий 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року демонстрував нерівномірну динаміку, коливаючись в межах від 860,822 млн. грн. до 1,058 млрд. грн. З початку 2020 року Н1 Банку зменшився на 1,55% і станом на 02.03.2020 склав 969,152 млн. грн., що в 4,8 рази вище, ніж встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020 коливався в діапазоні 10,08-12,30%. З початку 2020 року Н2 Банку виріс на 0,12 п.п. і станом на 02.03.2020 склав 11,40%, що на 1,40 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 7,58% до 9,48%. Станом на 02.03.2020 Н3 Банку склав 7,75%, що було на 0,125 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення для даного нормативу на рівні 7,625%, тобто АТ «МЕГАБАНК» не порушував норматив Н3 та виконував вимоги регулятора щодо формування буферу запасу (консервації) капіталу на рівні 0,625%.

Також Агентство звертає увагу на результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. Згідно з даними стрес-тесту (з урахуванням здійснених АТ «МЕГАБАНК» заходів), необхідний рівень нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) становить 34,60%, а нормативу достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) – 32,30%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування Національний банк надав банкам час до жовтня 2020 року.

Агентство нагадує, що АТ «МЕГАБАНК» здійснює заходи для підвищення рівня достатності капіталу. Зокрема, станом на 01 липня 2019 року з учасниками розміщення акцій АТ «МЕГАБАНК» було укладено договорів на купівлю-продаж акцій на суму 130 млн. грн. Також Агентство нагадує, що 15 липня 2019 року АТ «МЕГАБАНК» та Американська корпорація OPIC підписали договір щодо залучення фінансування у вигляді субординованого кредиту на суму 4,3 млн. євро, що є частиною плану докапіталізації Банку.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 активи АТ «МЕГАБАНК» знизились на 3,17% і склали 9,363 млрд. грн., а кредитний портфель зменшився на 2,72% і склав 6,657 млрд. грн. В структурі активів Банку станом на 01.01.2020 обсяг кредитів та заборгованості клієнтів становив 71,11%, грошові кошти та їх еквіваленти займали 5,58%, а інвестиції в цінні папери – 1,12%. Таким чином, кредитний портфель залишався основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК», тому його якість продовжує здійснювати визначальний вплив на якість активів Банку.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.02.2020 динаміка якості кредитного портфеля АТ «МЕГАБАНК» була нерівномірною: частка непрацюючих кредитів (NPL) (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в межах від 14,44% до 18,97%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України коливався в діапазоні 49,98-54,95%. При цьому Агентство звертає увагу, що за період з 01.01.2020 по 01.02.2020 показник NPL в кредитах Банку знизився на 0,53 п.п. і склав 14,44%, що було в 3,5 рази нижче середнього рівня NPL по банківській системі України. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 81,00% до 91,57%. Впродовж вказаного періоду аналізу Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н6 Банку складав 85,88%, що на 25,88 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.02.2020 коливався в діапазоні 91,84-155,01%. Банк жодного разу не порушував встановлені НБУ граничні значення для LCRвв, які змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 100% (починаючи з 01.12.2019). Станом на 01.02.2020 LCRвв Банку складав 115,20%, що було на 15,20 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.02.2020 коливався в межах від 122,86% до 670,26%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 100% (починаючи з 01.12.2019). Станом на 01.02.2020 LCRів Банку складав 293,18%, що в 2,9 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, в аналізованому періоді АТ «МЕГАБАНК» був добре забезпечений ліквідністю: Н6 та LCRвв Банку з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а LCRів був у 2,9 рази вищим за нормативний показник.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток у розмірі 28,053 млн. грн., що на 73,23% менше прибутку Банку за 2018 рік.

Одним з ключових факторів зниження прибутку Банку стало зменшення на 29,72% обсягу чистого процентного доходу: з 174,160 млн. грн. за підсумками 2018 року до 122,394 млн. грн. за результатами 2019 року.

В той же час, Агентство позитивно оцінює збільшення чистого комісійного доходу Банку, обсяг якого за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком виріс на 61,324 млн. грн. або на 26,97% і склав 288,710 млн. грн.

Агентство високо оцінює здатність АТ «МЕГАБАНК» генерувати вагомі обсяги доходів та підтримувати прибуткову діяльність, яку Банк стабільно демонструє протягом дванадцяти кварталів поспіль. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Нормативи капіталу АТ "МЕГАБАНК" (Н1 , Н2 та Н3) станом на початок березня 2020 року перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому Агентство вкотре підкреслює, що Банк вживає заходів щодо виконання програми докапіталізації. Агентство очікує від Банку виконання комплексу заходів по приведенню нормативів капіталу (Н2 та Н3) до рівня, визначеного НБУ в ході проведення стрес-тестування банків, враховуючи наявність в АТ "МЕГАБАНК" високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони акціонерів. Станом на початок 2020 року Банк був добре забезпечений ліквідністю: Н6 та LCRвв Банку з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а LCRів був у 2,9 рази вищим за нормативний показник. За підсумками 2019 року АТ "МЕГАБАНК" отримав прибуток у розмірі 28,053 млн. грн., що на 73,23% менше прибутку Банку за 2018 рік. При цьому Банк згенерував вагомий обсяг чистого комісійного доходу, який на 26,97% перевищив розмір даного показника за результатами 2018 року. Здатність АТ «МЕГАБАНК» підтримувати прибуткову діяльність та генерувати вагомі обсяги доходів заслуговує на позитивну оцінку. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Мегабанк" із статистичними показниками - 12.03.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com