Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


17/08/2020

17 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за перше півріччя 2020 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та січень-липень 2020 року. 

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 860,822 млн. грн. до 1,058 млрд. грн. Динаміка регулятивного капіталу Банку (Н1) була нерівномірною, при цьому за період з 02.01.2020 по 03.08.2020 його обсяг виріс на 0,94% і склав  993,672 млн. грн., що в 4,97 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні від 10,08% до 12,30%. Станом на 03.08.2020 порівняно з 02.01.2020 Н2 Банку зменшився на 0,23 п.п. до 11,05%, що на 1,05 п.п. перевищило встановлене регулятором граничне значення, але було на 10,47 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в рамках від 7,11% до 9,48%. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 7,12%, що на 0,12 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 8,26 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Агентство нагадує, що 16 червня 2020 року АТ «МЕГАБАНК» завершив процедуру збільшення статутного капіталу на суму 83,7 млн. грн. (або на 13,50%) до 703,7 млн. грн. Водночас Агентство нагадує, що згідно з даними стрес-тестування найбільших українських банків, проведеного НБУ у 2019 році (з урахуванням здійснених АТ «МЕГАБАНК» заходів), необхідний рівень нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) становить 34,60%, а нормативу достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) – 32,30%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «МЕГАБАНК» зменшились на 2,20% і склали 8,997 млрд. грн., а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів скоротився на 2,22% до 6,384 млрд. грн. В структурі активів Банку станом на 01.07.2020 кредитний портфель складав 70,96%, грошові кошти та їх еквіваленти займали 4,36%, а частка інвестицій в цінні папери зменшилась до 0,003%. Тобто основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК» продовжував залишатися кредитний портфель, тому його якість здійснює визначальний вплив на якість активів Банку.

Також Агентство нагадує про те, що АТ «МЕГАБАНК» став одним з 23-х уповноважених банків, з якими Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в травні 2020 року підписало Меморандум для реалізації держпрограми підтримки сільгоспвиробників.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.07.2020 якість кредитного портфеля АТ «МЕГАБАНК» демонструвала різноспрямовану динаміку: частка непрацюючих кредитів (NPL) (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої категорії за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в межах від 13,23% до 18,97%. При цьому, середній показник NPL по банківській системі України впродовж зазначеного періоду коливався в діапазоні від 49,98% до 54,95%. Крім того, Агентство звертає увагу, що станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах АТ «МЕГАБАНК» скоротилась на 1,31 п.п. до 13,66%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України виріс на 0,23 п.п. і склав 50,21%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 69,98% до 91,57%. Динаміка Н6 Банку була різноспрямованою, при цьому його значення з запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 69,98%, що на 9,98 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 18,81 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні 91,84-155,01% та з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 135,01%, що було на 35,01 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в межах від 122,86% до 670,26%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 290,18%, що в 2,9 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості ліквідністю: Н6 та LCRвв Банку з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а LCRів був у 2,9 рази вищим за нормативний показник.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 20,156 млн. грн., що на 10,85% більше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року.

При цьому, ключові статті доходів Банку  продемонстрували зменшення. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «МЕГАБАНК» знизився на 39,30% (з 68,259 млн. грн. до 41,432 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку скоротився на 13,54% (з 154,573 млн. грн. до 133,638 млн. грн.).

Крім того, Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти кварталів поспіль АТ «МЕГАБАНК» стабільно підтримує прибуткову діяльність. Здатність Банку в умовах дії карантинних обмежень генерувати вагомі обсяги доходів та нарощувати прибуток заслуговує на позитивну оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Станом на початок серпня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що очікує від Банку виконання комплексу заходів по приведенню нормативів капіталу (Н2 та Н3) до рівня, визначеного НБУ в ході проведення стрес-тестування банків, враховуючи наявність в АТ "МЕГАБАНК" високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони акціонерів. Також Агентство зазначає, що 16 червня 2020 року Банк на 13,50% збільшив обсяг статутного капіталу до суми 703,7 млн. грн. Станом на початок серпня 2020 року АТ "МЕГАБАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості ліквідністю: Н6 та LCRвв Банку з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а LCRів був у 2,9 рази вищим за нормативний показник. За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 20,156 млн. грн., що на 10,85% більше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року. Здатність Банку в умовах дії карантинних обмежень генерувати вагомі обсяги доходів та нарощувати прибуток заслуговує позитивно оцінюється Агентством. Крім того, Агентство підкреслює, що АТ «МЕГАБАНК» стабільно підтримує прибуткову діяльність впродовж десяти кварталів поспіль.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Мегабанк" із статистичними показниками - 17.08.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентств

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com