Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


02/12/2020

2 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та січень-жовтень 2020 року. 

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) коливався в діапазоні від 860,822 млн. грн. до 1,086 млрд. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 7,93% і станом на 02.11.2020 його обсяг склав 1,062  млрд. грн., що в 5,31 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 10,08% до 12,30%. Станом на 02.11.2020 порівняно з 02.01.2020 Н2 Банку виріс на 0,59 п.п. і склав 11,87%, що на 1,87 п.п. перевищило встановлене регулятором граничне значення, але було на 9,89 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в рамках від 7,05% до 9,48%. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 7,81%, що на 0,81 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,93 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Водночас Агентство нагадує, що згідно з даними стрес-тестування найбільших українських банків, проведеного НБУ у 2019 році, необхідний рівень нормативу адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) (з урахуванням здійснених Банком заходів) становить 34,60%, а нормативу достатності основного капіталу (Н3) – 32,30%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року.

При цьому, Агентство звертає увагу, що 5 серпня 2020 року на річних Загальних зборах акціонерів АТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 450 млн. грн. або на 63,95% (з 703,700 млн. грн. до 1,154 млрд. грн.) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Збільшення статутного капіталу, в свою чергу, позитивно відобразиться на показниках нормативів капіталу Банку (Н1, Н2 та Н3).

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) перевищували встановлені НБУ граничні значення. Водночас, станом на 02.11.2020 нормативи Н2 та Н3 Банку були меншими (на 22,73 п.п. та на 24,49 п.п. відповідно) за цільові показники, визначені НБУ в ході проведення стрес-тестування Банку в 2019 році. Агентство очікує від АТ «МЕГАБАНК» виконання вимог регулятора щодо значення даних нормативів та позитивно оцінює рішення акціонерів про збільшення обсягу статутного капіталу Банку.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АТ «МЕГАБАНК» збільшились на 2,70% і склали 9,448 млрд. грн., а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку виріс на 0,22% і склав 6,544 млрд. грн. В структурі активів АТ «МЕГАБАНК» станом на 01.10.2020 кредитний портфель складав 69,26%, грошові кошти та їх еквіваленти і кошти обов'язкових резервів Банку в НБУ займали 7,48%, а частка інвестицій в цінні папери скоротилась до 0,003%. Таким чином, кредитний портфель продовжував залишатися основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК», тому його якість здійснює визначальний вплив на якість активів Банку.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 якість кредитного портфеля АТ «МЕГАБАНК» демонструвала різноспрямовану динаміку: частка непрацюючих кредитів (NPL) (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої категорії за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в діапазоні від 13,23% до 18,97%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах АТ «МЕГАБАНК» зменшилась на 0,47 п.п. і склала 14,50%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.10.2020 був на рівні 47,73%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні від 67,62% до 91,57%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, показники Н6 Банку з запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були нижче середніх значень даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 67,62%, що на 7,62 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 20,88 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в рамках 91,84-155,01%, із запасом перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 121,31%, що було на 21,31 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в межах 122,86-670,26% та переважно в рази (окрім 01.11.2020) перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 195,93%, що на 95,93 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 14,509 млн. грн., що на 31,87% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року.

Ключові статті доходів АТ «МЕГАБАНК» також продемонстрували низхідну динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 38,89% до 59,262 млн. грн., а чистий комісійний дохід АТ «МЕГАБАНК» скоротився на 16,72% до 188,011 млн. грн.

Крім того, низхідна динаміка прибутку Банку також була обумовлена зростанням обсягу відрахувань до резерву під кредитні збитки, більша частка яких припала на третій квартал поточного року (в результаті чого АТ «МЕГАБАНК» показав збиток в обсязі 5,647 млн. грн.). При цьому, Агентство нагадує, що впродовж восьми кварталів поспіль (до другого кварталу 2020 року включно) АТ «МЕГАБАНК» генерував прибуток на постійній основі.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Станом на початок листопада 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) перевищували встановлені НБУ граничні значення. Водночас, станом на 02.11.2020 нормативи Н2 та Н3 Банку були меншими (на 22,73 п.п. та на 24,49 п.п. відповідно) за цільові показники, визначені НБУ в ході проведення стрес-тестування Банку в 2019 році. При цьому, Агентство очікує від АТ «МЕГАБАНК» виконання вимог регулятора щодо значення вказаних нормативів та позитивно оцінює рішення акціонерів про збільшення на 63,95% обсягу статутного капіталу Банку (до 1,154 млрд. грн.). Станом на початок листопада 2020 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 14,509 млн. грн., що на 31,87% менше прибутку Банку за аналогічний період 2019 року. Низхідна динаміка прибутку була обумовлена зменшенням обсягу ключових доходів Банку та зростанням обсягу відрахувань до резерву під кредитні збитки, що відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. При цьому, Агентство нагадує, що впродовж дев’яти кварталів поспіль (до другого кварталу 2020 року включно) АТ «МЕГАБАНК» генерував прибуток на постійній основі.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com