Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


03/03/2021

3 березня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за 2020 рік, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та січень 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня 2021 року регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) коливався в діапазоні від 966,577 млн. грн. до 1,135 млрд. грн. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 7,34% і станом на 01.02.2021 він склав 1,057  млрд. грн., що в 5,29 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.02.2021 коливався в межах від 10,93% до 12,45%. Станом на 01.02.2021 Н2 Банку становив 11,80%, що на 1,80 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 9,59 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в діапазоні від 7,05% до 8,43%. Станом на 01.02.2021 Н3 Банку складав 7,50%, що на 0,50 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,67 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Агентство нагадує, що 5 серпня 2020 року на річних Загальних зборах акціонерів АТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 450 млн. грн. або на 63,95% (з 703,700 млн. грн. до 1,154 млрд. грн.) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Збільшення статутного капіталу, на думку Агентства, повинно позитивно відобразитись на показниках нормативів капіталу Банку (Н1, Н2 та Н3).

Таким чином, станом на початок лютого 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 активи АТ «МЕГАБАНК» виросли на 7,48% до 9,888 млрд. грн., а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 1,33% до 6,616 млрд. грн. В структурі активів АТ «МЕГАБАНК» станом на 01.01.2021 кредитний портфель складав 66,91%, грошові кошти та їх еквіваленти і кошти обов'язкових резервів Банку в НБУ займали 5,10%, а частка інвестицій в цінні папери становила 1,14%. Таким чином, кредитний портфель продовжував залишатися основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК», тому його якість здійснює визначальний вплив на якість активів Банку.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.01.2021 якість кредитного портфеля АТ «МЕГАБАНК» залишалась без суттєвих змін. Зокрема, частка непрацюючих кредитів (NPL) (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої категорії за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в діапазоні від 13,13% до 15,19%. Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах АТ «МЕГАБАНК» зменшилась на 1,84 п.п. і склала 13,13%. Це було в 3,27 рази менше ніж середній показник NPL по банківській системі України, який станом на 01.01.2021 становив 42,93%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в діапазоні від 62,86% до 91,08% і мав спадну динаміку. При цьому, показники Н6 Банку перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були нижче середніх значень даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2021 Н6 Банку складав 62,86%, що на 2,86 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 24,53 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в рамках 108,86-155,01%, із запасом перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.02.2021 LCRвв Банку складав 130,17%, що було на 30,17 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в межах 129,25-300,76% та істотно перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.02.2021 LCRів Банку складав 129,25%, що на 29,25 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок лютого 2021 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в 2020 році АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 24,08 млн. грн., порівняно зі збитком за 2019 рік в розмірі 106,79 млн. грн.

При цьому, ключові статті доходів АТ «МЕГАБАНК» продемонстрували низхідну динаміку. Так, за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід Банку зменшився на 2,54% до 105,578 млн. грн., а чистий комісійний дохід АТ «МЕГАБАНК» скоротився на 12,20% до 249,969 млн. грн.

На прибуток Банку в 2020 році вплинуло зростання обсягу відрахувань до резерву під кредитні збитки, більша частка яких припала на третій квартал поточного року (в результаті чого АТ «МЕГАБАНК» показав збиток в обсязі 5,647 млн. грн.). При цьому, Агентство нагадує, що впродовж останніх дев’яти кварталів (крім третього кварталу 2020 року) АТ «МЕГАБАНК» генерував прибуток на постійній основі. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Станом на початок лютого 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) перевищували встановлені НБУ граничні значення, проте були меншими за середньо-ринкові показники по банківській системі України. Станом на початок лютого 2021 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками діяльності в 2020 році АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 24,08 млн. грн., порівняно зі збитком за 2019 рік. Агентство нагадує, що впродовж останні дев’яти кварталів (крім третього кварталу 2020 року) АТ «МЕГАБАНК» генерував прибуток на постійній основі.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com