Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МЕГАБАНК"


28/09/2021

28 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119) на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг АТ «МЕГАБАНК», Агентство керувалось підсумками аналізу роботи Банку за перше півріччя 2021 року, а також регулярною і особливою інформацією Банку як емітента та окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та січень-серпень 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

       Впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року регулятивний капітал АТ «МЕГАБАНК» (Н1) коливався в діапазоні від 958,456 млн грн до 1,135 млрд грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 7,30% і станом на 01.09.2021 його обсяг склав 984,056 млн грн, що в 4,92 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

      Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.09.2021 коливався в межах від 10,93% до 12,55%. Станом на 01.09.2021 Н2 Банку складав 11,20%, що на 1,20 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором для даного нормативу на рівні 10%. 

      Норматив достатності основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в рамках від 7,05% до 9,43%. Станом на 01.09.2021 Н3 Банку складав 8,53%, що на 1,53 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 7%. 

       Крім того, Агентство нагадує, що 5 серпня 2020 року на річних Загальних зборах акціонерів АТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 450 млн грн або на 63,95% (з 703,700 млн грн до 1,154 млрд. грн.) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 обсяг статутного капіталу АТ «МЕГАБАНК» виріс на 17,05% і склав 823,700 млн грн, а власний капітал збільшився на 31,73% і склав 1,144 млрд грн. 

       Таким чином, станом на початок вересня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з невеликим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що підвищує ризик їхнього невиконання у разі настання несприятливих умов для діяльності Банку. При цьому, Агентство очікує на подальше поповнення обсягу статутного капіталу акціонерами АТ «МЕГАБАНК», що, в свою чергу, має сприяти зростанню показників його нормативів та мінімізувати ризик їхнього невиконання.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи АТ «МЕГАБАНК» зменшились на 5,92% (до 9,281 млрд грн.), а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку виріс на 0,15% (до 6,610  млрд грн). Станом на 01.07.2021 в структурі активів АТ «МЕГАБАНК» кредитний портфель займав 71,22%, грошові кошти та їх еквіваленти і кошти обов'язкових резервів Банку в НБУ складали 4,79%, а частка інвестицій в цінні папери становила 0,57%. Таким чином, кредитний портфель продовжував залишатися основним дохідним активом АТ «МЕГАБАНК», тому його якість надалі здійснює визначальний вплив на якість активів Банку.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL) АТ «МЕГАБАНК» (яка розраховується Агентством як сума п’ятої категорії якості за кредитами фізичних осіб та десятої категорії за кредитами юридичних осіб) в структурі кредитного портфеля Банку коливалась в діапазоні від 11,88% до 15,19%. Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах АТ «МЕГАБАНК» зменшилась на 0,25 п.п. і склала 13,38%, що було в 2,92 рази менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який становив 39,09%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МЕГАБАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в діапазоні від 60,07% до 91,08%, демонструючи низхідну динаміку. Станом на 01.09.2021 Н6 Банку складав 60,15%, що лише на 0,15 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «МЕГАБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в межах 102,77-155,01%. Станом на 01.08.2021 LCRвв Банку складав 108,62%, що було на 8,62 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «МЕГАБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в рамках 129,25- 388,48% та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку складав 183,98%, що на 83,98 п.п. перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «МЕГАБАНК» станом на 01.08.2021 складав 98,57%, що на 18,57 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Агентство нагадує, що даний норматив встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

    Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, не порушуючи граничних значень, встановлених НБУ для відповідних нормативів (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Водночас Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.09.2021 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був впритул наближений до встановленої регулятором мінімальної відмітки, що несе у собі високий ризик невиконання даного нормативу.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 8,342 млн грн, що на 58,61% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року.

При цьому, ключові статті доходів АТ «МЕГАБАНК» продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс в 2,58 рази до 106,971 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 2,73% до 137,282 млн грн.

     Серед з ключових факторів тиску на фінансовий результат АТ «МЕГАБАНК», що спричинили його низхідну динаміку за вказаний період аналізу, стали: від’ємний результат від модифікації фінансових активів в обсязі 3,285 млн грн (проти позитивного результату, продемонстрованого за підсумками першого півріччя 2020 року, в обсязі 26,277 млн грн), від’ємний результат від модифікації фінансових зобов’язань в обсязі 4,382 млн грн, а також зростання (на 35,477 млн грн або на 16,01%) обсягу витрат на персонал, адміністративних та інших операційних витрат.

     Водночас Агентство позитивно оцінює суттєвий  приріст чистого процентного доходу (в 2,58 рази або на 158,18%), продемонстрований Банком за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з першим півріччям 2020 року, а також факт прибуткової діяльності, яку АТ «МЕГАБАНК» підтримує впродовж трьох кварталів поспіль. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступною базою даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "МЕГАБАНК" перебував на обліку в органах ДФС і станом на момент оновлення рейтингу Банк як платник податку не мав податкового боргу.

Перевірка даних Єдиного державного реєстру судових рішень показала, що Банк веде активну претензійну роботу в судах, відстоюючи свої права як кредитора. При цьому судами України за останні 12 місяців не були винесені рішення, які могли б негативно вплинути на роботу Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "МЕГАБАНК" проінформував Агентство, що виконував свої зобов’язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений до категорії проблемних банків.

Станом на початок вересня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «МЕГАБАНК» (Н2 та Н3) з невеликим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що підвищує ризик їхнього невиконання у разі настання несприятливих умов для діяльності Банку. Станом на початок серпня 2021 року АТ «МЕГАБАНК» підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, не порушуючи граничних значень, встановлених регулятором для відповідних нормативів (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Водночас Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.09.2021 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був впритул наближений до встановленої НБУ мінімальної відмітки, що несе у собі високий ризик невиконання даного нормативу.

Агентство зазначає, що Банк ознайомив його із «Стратегією АТ «МЕГАБАНК» 2021-2025», в якій заплановано ряд кроків, виконання Банком яких буде сприяти поступовому зростанню показників ключових нормативів Банку та буде мінімізувати ризик їхнього невиконання. Агентство буде проводити моніторинг виконання даної Стратегії АТ «МЕГАБАНК» та моніторинг її впливу на запас ключових нормативів Банку.

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «МЕГАБАНК» отримав прибуток в обсязі 8,342 млн грн, що на 58,61% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. При цьому, Агентство позитивно оцінює суттєвий приріст чистого процентного доходу (в 2,58 рази або на 158,18%), продемонстрований АТ «МЕГАБАНК» за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з першим півріччям 2020 року, а також факт прибуткової діяльності, яку Банку підтримує впродовж трьох кварталів поспіль.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Мегабанк" із статистичними показниками - 28.09.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентств

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com