Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «УКРСОЦБАНК»


28/05/2019

28 травня 2019 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за перший квартал 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-квітень 2019 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "УКРСОЦБАНК" (Н1) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 1,664-2,977 млрд. грн. Протягом вказаного періоду динаміка Н1 Банку була нерівномірною. Станом на 02.05.2019 регулятивний капітал Банку (Н1) становив 2,044 млрд. грн., що в 10,22 разів перевищувало встановлену НБУ граничну позначку.

В період з 02.01.2018 по 02.05.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "УКРСОЦБАНК" (Н2) коливався в межах 7,40-20,24%. Агентство нагадує, що на початку 2018 року Банк допускав зниження Н2 до рівня нижче 10%, але його значення перебувало в рамках граничних показників, встановлених Постановою Правління НБУ № 260 від 15.04.2015 року «Про проведення діагностичного обстеження банків». Починаючи з 21.02.2018 АТ "УКРСОЦБАНК" привів значення нормативу Н2 до рівня не нижче 10%, відповідно до вимог Постанови НБУ №368 від 28.08.2001.

З лютого 2018 року норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) на постійній основі перевищував позначку в 10%, демонструючи різноспрямовану динаміку, але в цілому мав зростаючий  тренд. За період з 02.01.2018 по 02.05.2019 Н2 Банку виріс на 8,79 п.п. і склав 19,39%, що було на 9,39 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення. Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" сформував помітний запас по відношенню до встановленої НБУ граничної відмітки Н2, а починаючи з 01.11.2018 Н2 Банку перевищував ще й середні показники даного нормативу по банківській системі.

Таким чином, станом на початок травня 2019 року Н1 та Н2 АТ "УКРСОЦБАНК" з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Структура та якість активів

За підсумками першого кварталу 2019 року частка кредитів в активах АТ "УКРСОЦБАНК" практично не змінилась, продемонструвавши приріст лише на 0,05 п.п.: з 60,95% станом на 01.01.2019 до 61,00% станом на 01.04.2019. При цьому за вказаний період активи Банку скоротились на 16,68% до 13,097 млрд. грн., а кредити та заборгованість клієнтів зменшились на 18,81% до 7,968 млрд. грн. На думку Агентства, досить суттєве зменшення активів та кредитного портфеля Банку пов’язане із процедурою об’єднання АТ "УКРСОЦБАНК" з АТ "АЛЬФА-БАНК".

В період з 01.01.2018 по 01.04.2019 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку коливалась в діапазоні 62,22-72,11% (дані на графіку 4 розраховані без врахування резервів). В тому ж періоді частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та кредитів десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні 83,11-90,37%.

Станом на 01.04.2019 частка NPL в кредитах АТ "УКРСОЦБАНК" склала 89,26%. Агентство негативно оцінює даний показник, але вкотре акцентує увагу на тому, що його варто сприймати як показник банку, який перебуває в процесі злиття та міграції активів з АТ "АЛЬФА-БАНК". Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.04.2019 частка NPL в кредитах банків України складала 53,34%.

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив миттєвої ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" (Н4) коливався в межах 28,43-147,13%. Протягом вказаного періоду динаміка Н4 Банку була нерівномірною, але в цілому демонструвала зростаючий тренд. Норматив Н4 Банку показав суттєвий приріст у лютому 2019 року, пік якого був досягнутий 13.02.2019 на рівні 147,13%. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку складав 87,74%, що було на 67,74 п.п. вище граничного значення, встановленого НБУ для даного нормативу.

Норматив поточної ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" (Н5) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 45,37-95,78%. Протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 40%), але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі. Станом на 02.05.2019 норматив поточної ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" (Н5) становив 65,21%, що було на 25,21 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" (Н6) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в межах 42,66-141,97%. При цьому Агентство нагадує, що з січня по початок жовтня 2018 року Н6 Банку був нижче встановленого НБУ граничного значення, а починаючи з 22.10.2018 Н6 Банку став перевищувати граничну відмітку в 60%. Станом на 02.05.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) складав 90,61%, що було на 20,61 п.п. вище встановленого НБУ мінімального значення. АТ "УКРСОЦБАНК" привів значення нормативу короткострокової ліквідності до нормативного показника у відповідності з графіком, узгодженим з Національним банком України. Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ "УКРСОЦБАНК" перебуває в режимі міграції активів і пасивів з АТ "АЛЬФА-БАНК". АТ "АЛЬФА-БАНК" з метою підтримки ліквідності  АТ "УКРСОЦБАНК" відкрив кредитну лінію на суму 500 млн. доларів США терміном на 2 роки, що відобразилось на динаміці нормативів ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК".

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" сформував та підтримував помітний запас за нормативами Н4 та Н5 по відношенню до встановлених НБУ граничних значень. Також Агентство нагадує, що Банк виконав умови графіку щодо приведення значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6) до нормативного показника НБУ. Станом на початок травня 2019 року всі три нормативи ліквідності АТ "УКРСОЦБАНК" з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні показники.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" показав збиток в розмірі 167,771 млн. грн., що на 42,25% менше збитку Банку, отриманого за підсумками першого кварталу 2018 року.

АТ "УКРСОЦБАНК" продовжує демонструвати здатність генерувати доходи, хоча їх динаміка є нерівномірною. Так, за перший квартал 2019 року чистий процентний дохід Банку склав 167,597 млн. грн., що на 48,21% більше, ніж за перший квартал 2018 року. За два останні роки чистий процентний дохід Банку виріс в 10,5 разів: з 15,955 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2017 року до 167,597 млн. грн. за аналогічний період 2019 року. В той же час чистий комісійний дохід Банку за  останні два роки продемонстрував зменшення обсягу на 49,73%: з 180,971 млн. грн. за перший квартал 2017 року до 90,972 млн. грн. за перший квартал 2019 року.

На фінансовий результат Банку продовжують тиснути відрахування до резерву під кредитні збитки за кредитами та заборгованістю клієнтів та інших фінансових зобов’язань, обсяг яких за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з першим кварталом 2018 року виріс майже вдвічі (з 42,147 млн. грн. до 82,438 млн. грн.). Також Агентство відмічає зменшення обсягу інших операційних доходів (на 36,77%) та результату від операцій з іноземною валютою (на 88,41%).

Агентство нагадує, що АТ "УКРСОЦБАНК" та АТ "АЛЬФА-БАНК" перебувають в процесі підготовки до злиття. За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток у сумі 526,919 млн. грн.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСОЦБАНК» перебував на обліку в органах ДФС. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство нагадує, що в травні 2018 року АТ «УКРСОЦБАНК» увійшов до переліку 34 банків, які уповноважені Міністерством фінансів України на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

На момент підтвердження рейтингу АТ "УКРСОЦБАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "УКРСОЦБАНК" показав збиток в розмірі 167,771 млн. грн. що на 42,25% менше збитку Банку за підсумками першого кварталу 2018 року.

Агентство вкотре звертає увагу, що аналізуючи дані АТ "УКРСОЦБАНК", слід розуміти наступне:

- АТ "УКРСОЦБАНК" та АТ "АЛЬФА-БАНК" перебувають в процесі підготовки до злиття, що супроводжується міграцією активів і пасивів в АТ "АЛЬФА-БАНК". За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток у сумі 526,919 млн. грн. В даному контексті Агентство позитивно оцінює факт зменшення обсягу збитку АТ "УКРСОЦБАНК" порівняно з першим кварталом 2018 року;

- АТ "УКРСОЦБАНК" має такий же високий рівень зовнішньої підтримки від акціонерів, як і АТ "АЛЬФА?БАНК".

Додатково варто враховувати, що станом на початок травня 2019 року нормативи капіталу (Н1 та Н2), а також всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com