Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


31/03/2020

31 березня 2020 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової та статистичної звітності Банку за 2019 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-лютий 2020 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) коливався в межах 351,034-385,369 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 02.03.2020 регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) складав 362,209 млн. грн., що було на 162,209 млн. грн. більше, ніж встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020 коливався в діапазоні 48,20-90,55%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) складав 57,11%, що в 5,7 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 2,8 рази вище за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 41,25% до 67,19%, і, незважаючи на нерівномірну динаміку, на постійній основі в декілька разів перевищував і встановлений НБУ граничний рівень, і середні показники Н3 по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н3 Банку складав 49,21%, що було в 7,03 рази вище встановленого НБУ граничного значення, а також в 3,5 рази перевищувало середньо-ринковий показник.

Крім того, Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR), які свідчать про те, що АТ «АП БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року рівень забезпеченості АТ «АП БАНК» основним та регулятивним капіталом був дуже високим, на що вказують нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 активи АТ «АП БАНК» виросли на 20,63% (з 931,422 млн. грн. до 1,124 млрд. грн.), а кредитний портфель збільшився на 60,33% (з 348,960 млн. грн. до 559,499 млн. грн.).

В кредитному портфелі Банку протягом 8 кварталів (в період з 01.01.2018 по 01.01.2020) відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 18,20 п.п. (з 31,60% станом на 01.01.2018 до 49,80% станом на 01.01.2020);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 12,43 п.п. (з 29,92% станом на 01.01.2018 до 17,49% станом на 01.01.2020), що знижує рівень впливу валютного ризику.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що в активах АТ «АП БАНК» станом на 01.01.2020 були відсутні кредити фізичним особам.

Протягом періоду з 01.01.2018 по 01.02.2020 частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 0,01% до 1,97%. Станом на 01.02.2020 в порівнянні з 01.01.2020 частка NPL в кредитах Банку виросла на 1,23 п.п. і склала 1,62%, при цьому середнє значення частки NPL по банківській системі України за той же період збільшилось на 1,05 п.п. і склало 51,03%. Таким чином, показник NPL Банку є дуже низьким, що свідчить про підтримку АТ «АП БАНК» якості кредитного портфеля на високому рівні.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020 коливався в діапазоні 128,01-248,56%. АТ «АП БАНК» сформував та підтримував дуже великий запас за нормативом Н6, який, незважаючи на різноспрямовану динаміку, на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, і був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н6 Банку складав 140,94%, що в 2,35 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, і було на 45,32 п.п. більшим за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 284,26% до 718,16%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку складав 284,26%, що в 2,8 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в діапазоні 290,60-585,37%, та, подібно до LCRвв, в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.03.2020 LCRів АТ «АП БАНК» складав 301,67%, що більш ніж втричі перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 100%.

Агентство нагадує, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів за умов реалізації стрес-сценарію.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2020 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні рівні, а Н6 був значно вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток у розмірі 26,064 млн. грн., що на 8,29% перевищило прибуток Банку за підсумками 2018 року.

Банк продемонстрував хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів. Так, за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 21,28% (з 82,914 млн. грн. до 100,554 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 23,29% (з 19,371 млн. грн. до 23,882 млн. грн.).

Агентство нагадує, що АТ «АП БАНК»  повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2017 року, і з того часу на постійній основі демонстрував позитивний фінансовий результат. В той же час, за підсумками четвертого кварталу 2019 року Банк показав несуттєвий збиток (в сумі 842 тис. грн.), тоді як прибуток Банку за третій квартал 2019 року складав 11,959 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює здатність Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» генерувати та нарощувати прибуток та ключові статті доходів.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебувало на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2019 рік та січень-березень 2020 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (основним та регулятивним) та ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники. За підсумками 2019 року АТ «АП БАНК» показав прибуток у розмірі 26,064 млн. грн., що на 8,29% перевищило прибуток Банку за підсумками 2018 року. АТ «АП БАНК» підтримував якість кредитного портфеля на високому рівні, про що свідчить дуже низька частка NPL в кредитах Банку. 

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 31.03.2020

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 31.03.2020

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com