Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


14/09/2022

14 вересня 2022 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перше півріччя 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-серпень 2022 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах від 293,123 млн грн до 354,220 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 7,04% і станом на 01.09.2022 його обсяг склав 328,879 млн грн, що на 128,879 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.09.2022 коливався в діапазоні від 22,87% до 44,07% та, незважаючи на низхідний тренд, на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2022 Н2 Банку складав 24,37%, що в 2,44 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та на 7,45 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах 18,78-36,96%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2022 Н3 Банку складав 18,95%, що в 2,7 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 7,48 п.п. вище за середній рівень Н3 по банківській системі України.

     Таким чином, станом на початок вересня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, норматив Н1 Банку був на 128,879 млн грн вищим за граничне значення. В свою чергу, нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також впродовж всього періоду аналізу були більшими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.07.2022 активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» зменшились на 6,21% (з 2,218 млрд грн до 2,081 млрд грн), а кредитний портфель Банку знизився на 4,93% (з 1,174 млрд грн до 1,116 млрд грн).

В кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

 частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 2,95 п.п. (з 50,71% станом на 01.07.2020 до 53,66% станом на 01.07.2022);

 частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 14,91 п.п. (з 18,55% станом на 01.07.2020 до 3,64% станом на 01.07.2022), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.07.2022 обсяг кредитів та заборгованості фізичних осіб в активах Банку становив лише 26 тис. грн.

Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.08.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 1,00% до 2,06%. Станом на 01.08.2022 частка NPL в кредитах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» складала всього 1,00%, тоді як середнє значення частки NPL по банківській системі України становило 31,67%. Таким чином, станом на початок серпня 2022 року показник NPL АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був у 31,67 раза меншим за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.09.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 131,99% до 189,20%. Станом на 01.09.2022 NSFR Банку склав 131,99%, що на 41,99 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2021 по 01.09.2022 коливався в діапазоні 213,35-383,00%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2022 LCRвв Банку складав 315,63%, що в 3,16 раза перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.09.2022 коливався в межах 240,73-617,10% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2021 LCRів Банку становив 427,88%, що в 4,28 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

 Таким чином, на думку Агентства, станом на початок вересня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують відповідні нормативи Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав збиток в обсязі 30,626 млн грн, порівняно зі збитком за підсумками першого півріччя 2021 року в обсязі 4,604 млн грн. Агентство зазначає, що тиск на фінансовий результат Банку в 2022 році спричинило як суттєве зростання відрахувань до резервів під заборгованість за наданими кредитами, так і зниження ключових статей доходів Банку.

 Зокрема, за підсумками першого півріччя 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» зменшився на 3,93% до 50,902 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку знизився на 46,52% і склав 8,010 млн грн.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за 2021 рік та за січень-серпень 2022 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок вересня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), на що вказують нормативи Н2 та Н3 Банку, які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж періоду аналізу були більшими за середньо-ринкові показники. Також станом на початок вересня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів). Якість кредитного портфеля АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» продовжувала залишатись на високому рівні: станом на початок вересня 2022 року частка NPL у кредитах Банку становила всього 1,00% і була в 31,67 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав збиток в обсязі 30,626 млн грн. Агентство зазначає, що тиск на фінансовий результат Банку спричинило суттєве зростання відрахувань до резервів під заборгованість за наданими кредитами в першому півріччі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року, а також зниження його чистого процентного доходу (на 3,93%) та чистого комісійного доходу (на 46,52%).

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 14.09.2022

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com