Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


22/02/2023

22 лютого 2023 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за 2022 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень 2023 року.

 

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня 2023 року коливався в межах від 303,148 млн грн до 354,129 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 12,14% і станом на 01.02.2023 його обсяг склав 344,536 млн грн, що на 144,536 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.02.2023 коливався в діапазоні від 22,87% до 30,14%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2023 Н2 Банку складав 27,27%, що в 2,73 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та на 7,43 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня 2023 року коливався в межах 18,56-22,28%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2023 Н3 Банку складав 19,10%, що в 2,73 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 5,96 п.п. вище за середній рівень Н3 по банківській системі України.

     Таким чином, станом на початок лютого 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, норматив Н1 Банку був на 144,536 млн грн вищим за граничне значення, а нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення та впродовж всього періоду аналізу були істотно вищими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.01.2023 активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» показали приріст на 20,86% (з 2,218 млрд грн до 2,681 млрд грн), а кредитний портфель Банку знизився на 31,31% (з 1,174 млрд грн до 806,66 млн грн).

В кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) зменшилась на 11,39 п.п. (з 41,48% станом на 01.01.2021 до 30,09% станом на 01.01.2023);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 5,23 п.п. (з 9,56% станом на 01.01.2021 до 4,33% станом на 01.01.2023), що зменшує вплив на портфель валютного ризику.

Агентство зазначає, що станом на 01.01.2023 67,74% активів Банку становили високоліквідні активи з мінімальним рівнем кредитного ризику, зокрема: грошові кошти та їх еквіваленти (1,712 млрд грн або 63,86% активів) та ОВДП (104,15 млн грн або 3,88% активів).

    Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.01.2023 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 1,00% до 4,52%. Станом на 01.01.2023 частка NPL в кредитах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» складала всього 4,52%, що було в 8,9 раза менше ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України, яке становило 40,22%. Таким чином, станом на початок 2023 року активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» характеризувались високою якістю: 67,74% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів, а частка NPL в кредитах була у 8,9 раза меншою за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.02.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 131,99% до 294,36%. Станом на 01.02.2023 NSFR Банку склав 294,36%, що в 3,27 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2022 по 01.02.2023 коливався в діапазоні 213,35-610,47%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2023 LCRвв Банку становив 502,62%, що більше ніж в 5 разів перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.02.2023 коливався в межах 148,96-919,84% та на постійній основі істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2023 LCRів Банку становив 148,96%, що майже в півтора рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують відповідні нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в 2022 році порівняно з 2021 роком процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виріс на 21,48%, проте більші теми приросту процентних витрат (на 59,53%) призвели до зниження показника чистого процентного доходу Банку на 6,53% до 107,940 млн грн. Чистий комісійний дохід Банку в аналізованому періоді зменшився на 35,14% і за підсумками 2022 року склав 23,048 млн грн. За 2022 рік АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав збиток в сумі 62,682 млн грн. Агентство зазначає, що тиск на фінансовий результат Банку в 2022 році в основному був спричинений суттєвим зростанням відрахувань до резервів, обсяг яких порівняно з 2021 роком виріс майже в 26 разів, а також зниженням ключових статей доходів Банку.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за 2022 рік та за січень 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок лютого 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчить наявність істотного запасу за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж періоду аналізу на постійній основі були більшими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів. Також станом на початок лютого 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку. Активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» станом на початок 2023 року характеризувались високою якістю: частка високоліквідних активів з мінімальним рівнем кредитного ризику в активах Банку становила 67,74%, а частка NPL у кредитах Банку була у 8,9 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України і становила всього 4,52%. За підсумками 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав збиток в обсязі 62,682 млн грн. Агентство зазначає, що тиск на фінансовий результат Банку в 2022 році спричинило суттєве зростання відрахувань до резервів, а також зниження чистого процентного доходу (на 6,53%) та чистого комісійного доходу Банку (на 35,14%).

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 22.02.2023

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com