Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


06/06/2023

6 червня 2023 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

    При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перший квартал 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-травень 2023 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-травня 2023 року коливався в межах від 303,148 млн грн до 365,365 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 3,79% і станом на 01.06.2023 склав 326,005 млн грн, що на 126,005 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.06.2023 коливався в діапазоні від 20,90% до 30,14%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2023 Н2 Банку складав 20,90%, що в 2,1 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-травня 2023 року коливався в межах 16,21%-22,28%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2023 Н3 Банку складав 16,21%, що в 2,32 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

     Таким чином, станом на початок червня 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, норматив Н1 Банку був на 126,005 млн грн вищим за граничне значення, а нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж всього періоду аналізу в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення та були вищими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів.

 

Структура та якість активів

В першому кварталі 2023 року активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виросли на 36,96% (до 3,67 млрд грн), а кредитний портфель Банку знизився на 2,55% (до 786,06 млн грн).

В кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) зменшилась на 30,74 п.п. (з 52,15% станом на 01.04.2021 до 21,41% станом на 01.04.2023);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі знизилась на 4,02 п.п. (з 7,79% станом на 01.04.2021 до 3,77% станом на 01.04.2023), що зменшує вплив на портфель валютного ризику.

Станом на 01.04.2023 74,35% активів Банку становили високоліквідні активи з мінімальним рівнем кредитного ризику, зокрема: грошові кошти та їх еквіваленти (2,54 млрд грн або 69,04% активів) та ОВДП (194,82 млн грн або 5,31% активів).

     Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 1,00% до 4,57%. Станом на 01.04.2023 частка NPL в кредитах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» складала всього 4,57%, що було в 9,1 раза менше ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України, яке становило 41,63%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2023 року активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» характеризувались високою якістю: 74,35% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів, а частка NPL в кредитах становила всього 4,57%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.06.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 131,99% до 354,38%. Станом на 01.06.2023 NSFR Банку склав 354,38%, що в 3,54 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2022 по 01.06.2023 коливався в діапазоні 213,35%-787,16%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2023 LCRвв Банку становив 787,16%, що в 7,87 раза перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.06.2023 коливався в межах 111,38%-919,84% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2023 LCRів Банку становив 869,82%, що в 8,7 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в першому кварталі 2023 року прибуток АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» склав 21,1 млн грн, що в 22,6 раза або на 20,17 млн грн перевищило прибуток Банку за перший квартал 2022 року. 

   Суттєвому зростанню прибутку Банку в аналізованому періоді сприяли високі темпи приросту ключових статей його доходів. Зокрема, чистий процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 67,35% до 43,93 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 32,41% до 7,11 млн грн.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за січень-травень 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчить наявність істотного запасу за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж періоду аналізу на постійній основі були більшими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів. Також станом на початок червня 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку.

Активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» станом на початок другого кварталу 2023 року характеризувались високою якістю: частка високоліквідних активів з мінімальним рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і ОВДП) в активах Банку становила 74,35%, а частка NPL у кредитах Банку була у 9,1 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України і становила всього 4,57%. За підсумками першого кварталу 2023 року прибуток АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» склав 21,1 млн грн, що в 22,6 раза перевищило прибуток Банку за перший квартал 2022 року. При цьому, ключові статті доходів АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» також продемонстрували істотний приріст: чистий процентний дохід виріс на 67,35%, а чистий комісійний дохід – на 32,41%. 

 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 06.06.2023

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com