Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


21/08/2023

21 серпня 2023 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перше півріччя 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-липень 2023 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах від 303,148 млн грн до 365,365 млн грн. За перші 7 місяців 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) практично не змінився, знизившись на 0,25% до 338,018 млн грн станом на 01.08.2023, що на 138,018 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні від 19,08% до 30,14%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2023 Н2 Банку складав 20,67%, що в 2,1 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 3,63 п.п. менше ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах 14,68%-22,28%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2023 Н3 Банку складав 16,20%, що в 2,31 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також на 1,39 п.п. перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

     Таким чином, станом на початок серпня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, станом на 01.08.2023 норматив Н1 Банку був на 138,018 млн грн вищим за граничне значення, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж всього періоду аналізу в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 був вищим і за середньо-ринковий рівень.

 

Структура та якість активів

За перше півріччя 2023 року активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виросли більше ніж вдвічі і склали 5,439 млрд грн, кредитний портфель Банку збільшився на 2,79% до 829,144 млн грн, а його частка в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» зменшилась на 14,84 п.п. до 15,24%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за перші два квартали 2023 року виріс в 2,7 раза до 4,301 млрд грн, а їх питома вага в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» показала приріст на 19,43 п.п. до 79,07%.

За період з 01.01.2023 по 01.07.2023 портфель інвестицій Банку в цінні папери виріс в 2,36 раза до 246,045 млн грн, що становило 4,52% активів Банку. Портфель цінних паперів АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був повністю сформований з ОВДП та з облігацій Міністерства фінансів США. Отже, станом на 01.07.2023 року 83,59% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, а також державними облігаціями.

    Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) за перше півріччя 2023 року виросла на 2,89 п.п. до 7,41%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України збільшилось на 0,82 п.п. до 38,94%. Отже, станом на 01.07.2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» була в 5,25 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 131,99% до 359,54%. Станом на 01.08.2023 NSFR Банку склав 344,78%, що в 3,45 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні 213,35%-932,27%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2023 LCRвв Банку становив 932,27%, що в 9,32 раза перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в межах 111,38%-919,84% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2023 LCRів Банку становив 808,23%, що в 8,1 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

     Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в першому півріччі 2023 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в обсязі 32,856 млн грн, в той час як за аналогічний період 2022 року було отримано збиток в розмірі 30,626 млн грн. 

     Вагомі обсяги прибутку Банку в аналізованому періоді зумовлені як високими темпами приросту ключових статей його доходів, так і істотним скороченням збитку від зменшення корисності фінансових активів порівняно з першим півріччям 2022 року (з 22,058 млн грн до 1,428 млн грн). Зокрема, чистий процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в першому півріччі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 76,10% до 89,637 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 55,21% до 12,432 млн грн.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за січень-липень 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчить наявність істотного запасу за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Також впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку. 

Активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» станом на початок другого півріччя 2023 року характеризувались високою якістю: частка високоліквідних активів з мінімальним рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і державні облігації) в активах Банку становила 83,59%, а частка NPL у кредитах Банку була у 5,25 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України і становила всього 7,41%. За підсумками першого півріччя 2023 року прибуток та ключові статті доходів АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» продемонстрували істотне зростання: прибуток Банку виріс до 32,856 млн грн, чистий процентний дохід порівняно з першим півріччям 2022 року збільшився на 76,10%, а чистий комісійний дохід – на 55,21%. 

 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 21.08.2023

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com