Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


19/03/2024

19 березня 2024 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за 2023 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 317,388 млн грн до 400,266 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 3,24% і станом на 01.03.2024 склав 349,857 млн грн, що в 1,5 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 19,08% до 32,67%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з 01.11.2023 – Н2 Банку був вищим за середній рівень нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку складав 20,86%, що в 2,09 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 0,88 п.п. вище ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 14,68%-23,18%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку складав 16,31%, що в 2,33 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також на 4,26 п.п. було вищим за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж всього періоду аналізу в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а норматив Н3 на постійній основі був вищим і за середньо-ринкові показники. Також починаючи з листопада 2023 року Н2 Банку був вищим за середній рівень Н2 по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» збільшились на 49,23% і склали 4,001 млрд грн, кредитний портфель Банку виріс на 2,06% до 823,249 млн грн, а його частка в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» зменшилась на 9,51 п.п. до 20,58%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за 2023 рік виріс на 77,98% до 2,846 млрд грн, а їх питома вага в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» показала приріст на 11,49 п.п. до 59,64%.

За період з 01.01.2023 по 01.01.2024 портфель інвестицій Банку в цінні папери виріс в 2,5 раза до 260,394 млн грн, що становило 6,51% активів Банку. Станом на 01.01.2024 портфель цінних паперів АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був повністю сформований з ОВДП. Отже, станом на 01.01.2024 року 77,63% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, а також державними облігаціями.

   Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) за 2023 рік виросла на 3,76 п.п. до 8,28%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України знизилось на 0,77 п.п. до 37,35%. Отже, станом на 01.01.2024 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» була в 4,5 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 223,52% до 359,54%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку становив 279,60%, що в 2,8 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 269,26%–1184,39%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку становив 865,41%, що в 8,65 раза перевищувало встановлений регулятором норматив. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах 111,38%–1157,67% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку становив 339,36%, що в 3,4 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

\Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж 2023 року, прибуток АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за попередніми даними склав 13,442 млн грн, в той час як за 2022 рік Банком було отримано збиток в розмірі 62,682 млн грн. 

Покращенню результатів діяльності Банку в аналізованому періоді сприяли високі темпи приросту ключових статей його доходів. Зокрема, чистий процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за 2023 рік порівняно з 2022 роком виріс на 73,61% до 187,393 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 33,37% до 30,738 млн грн.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчить наявність істотного запасу за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Також впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку. 

Активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» станом на початок 2024 року характеризувались високою якістю: частка високоліквідних активів з мінімальним рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і державні облігації) в активах Банку становила 77,63%, а частка NPL у кредитах Банку була у 4,5 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України і становила всього 8,28%. За підсумками 2023 року прибуток АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за попередніми даними склав 13,442 млн грн, чистий процентний дохід за 2023 рік порівняно з 2022 роком збільшився на 73,61%, а чистий комісійний дохід – на 33,37%. 

 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 19.03.2024

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com