Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


17/06/2020

17 червня 2020 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перший квартал 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-квітень 2020 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні 348,797-385,369 млн. грн.,  демонструючи різноспрямовану динаміку. Станом на 04.05.2020 Н1 Банку складав 351,021 млн. грн., що на 151,021 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в межах від 45,59% до 90,55%. Показники Н2 Банку, незважаючи на різноспрямовану динаміку, на постійній основі в рази перевищували і встановлений НБУ граничний рівень, і середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) складав 45,59%, що було в 4,6 рази вище, ніж встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АП БАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні 38,58-67,19%, і на постійній основі в декілька разів перевищував не лише встановлене регулятором граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку складав 38,58%, що було в 5,5 рази вище за встановлене НБУ граничне значення.

Також Агентство нагадує про результати оцінки стійкості банків (AQR), проведеної Національним банком України в 2019 році, згідно з якими АТ «АП БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, на що вказують нормативи Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «АП БАНК» виросли на 4,01% (з 1,123 млрд. грн. до 1,168 млрд. грн.), а кредитний портфель збільшився на 21,81% (з 559,499 млн. грн. до 681,542 млн. грн.).

В кредитному портфелі Банку впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 17,90 п.п. (з 40,46% станом на 01.04.2018 до 58,36% станом на 01.04.2020);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 4,01 п.п. (з 25,18% станом на 01.04.2018 до 21,17% станом на 01.03.2020), що знижує рівень впливу валютного ризику.

 Також Агентство звертає увагу на те, що в активах АТ «АП БАНК» станом на 01.04.2020 були відсутні кредити фізичним особам.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020 частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні від 0,39% до 1,74%. Частка NPL в кредитах Банку станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 виросла на 1,35 п.п. і склала 1,74%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України за аналогічний період збільшилось на 0,53 п.п. і склало 50,51%. Таким чином, показник NPL Банку залишається на дуже низькому рівні у порівнянні з середньо-ринковим значенням, що вказує на високу якість кредитного портфеля АТ «АП БАНК».

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) коливався в межах від 128,01% до 248,56%. Агентство вкотре звертає увагу, що Банк сформував та підтримував дуже великий запас за нормативом Н6, значення якого, незважаючи на нерівномірну динаміку, на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були істотно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 153,29%, що в 2,6 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в діапазоні від 284,26% до 718,16%, та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.05.2020 LCRвв Банку складав 330,23%, що більш ніж втричі перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АП БАНК» протягом періоду з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в межах від 257,85% до 585,37%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.05.2020 LCRів Банку складав 257,85%, що в 2,6 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 100%.

При цьому Агентство нагадує, що нормативи LCRвв та LCRів відображають здатність Банку покривати відтоки коштів клієнтів впродовж 30 днів в умовах кризи.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2020 року АТ «АП БАНК» мав вагомий запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «АП БАНК» показав збиток у сумі 5,393 млн. грн. проти прибутку за аналогічний період 2019 року в розмірі 11,225 млн. грн.

Протягом вказаного періоду аналізу Банк продемонстрував зменшення ключових статей своїх доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року порівняно з першим кварталом 2019 року чистий процентний дохід Банку скоротився на 11,22% (з 25,168 млн. грн. до 22,345 млн. грн.), а чистий комісійний дохід знизився на 17,71% (з 7,824 млн. грн. до 6,438 млн. грн.).

Крім того, на фінансовий результат Банку вагомий тиск здійснило зростання обсягу витрат. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року витрати АТ «АП БАНК» на формування резерву на покриття збитків за активами зросли на 93,45% (з 4,167 млн. грн. до 8,061 млн. грн.), а обсяг витрат, пов’язаних з персоналом, збільшився на 75,16% (з 11,545 млн. грн. до 20,222 млн. грн.).

В той же час, фінансовий результат Банку був очікуваним з огляду на поточну макроекономічну ситуацію та суттєве зниження рівня ділової активності в результаті впливу впроваджених карантинних заходів. При цьому Агентство нагадує, що АТ «АП БАНК» впродовж періоду з першого кварталу 2018 року на постійній основі генерував прибуток, і лише за підсумками четвертого кварталу 2019 року Банк показав несуттєвий збиток (в сумі 842 тис. грн.).

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебувало на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2019 рік та січень-квітень 2020 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок травня 2020 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, на що вказують нормативи Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок травня 2020 року АТ «АП БАНК» підтримував вагомий запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. В той же час, за підсумками першого кварталу 2020 року АТ «АП БАНК» показав збиток у сумі 5,393 млн. грн. проти прибутку за аналогічний період 2019 року в розмірі 11,225 млн. грн. При цьому фінансовий результат Банку був очікуваним з огляду на поточну макроекономічну ситуацію та суттєве зниження рівня ділової активності в результаті впливу впроваджених карантинних заходів. Поряд з цим, Агентство звертає увагу, що частка NPL у кредитах АТ «АП БАНК» залишається на дуже низькому рівні у порівнянні з середньо-ринковим показником, що вказує на високу якість кредитного портфеля Банку.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 17.06.2020

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 17.06.2020

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com