Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


08/09/2020

8 вересня 2020 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перше півріччя 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) коливався в межах 324,495-385,369 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 03.08.2020 Н1 Банку складав 329,304 млн. грн., що на 129,304 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні від 39,05% до 90,55%. Динаміка Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу була нерівномірною, при цьому його значення на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були істотно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 39,05%, що в 3,9 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 17,53 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АП БАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах 32,48-67,19% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому Н3 Банку на постійній основі в декілька разів перевищував не лише встановлене регулятором граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 32,48%, що в 4,64 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 2,11 рази більше ніж середньо-ринковий показник.

Крім того, Агентство вкотре нагадує про результати оцінки стійкості банків (AQR), проведеної Національним банком України в 2019 році, якими було підтверджено, що АТ «АП БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «АП БАНК» продовжував підтримувати високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 активи АТ «АП БАНК» виросли на 31,30% (з 1,123 млрд. грн. до 1,474 млрд. грн.), а кредитний портфель збільшився на 33,63% (з 559,499 млн. грн. до 747,660 млн. грн.).

В кредитному портфелі Банку протягом останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 8,30 п.п. (з 42,41% станом на 01.07.2018 до 50,71% станом на 01.07.2020);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку зменшилась на 6,55 п.п. (з 25,10% станом на 01.07.2018 до 18,55% станом на 01.07.2020), що знижує рівень впливу валютного ризику.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що в активах АТ «АП БАНК» станом на 01.07.2020 були відсутні кредити фізичним особам.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в межах від 0,39% до 2,03%. Частка NPL в кредитах Банку станом на 01.08.2020 порівняно з 01.01.2020 виросла на 1,57 п.п. і склала 1,96%. При цьому, середнє значення частки NPL по банківській системі України станом на 01.07.2020 складало 50,21%. Отже, показник NPL Банку продовжує залишатися на дуже низькому рівні у порівнянні з середньо-ринковим значенням, що свідчить про високу якість кредитного портфеля АТ «АП БАНК».

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні 128,01-248,56% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому Агентство вкотре звертає увагу, що Банк сформував та підтримував дуже великий запас за нормативом Н6: його значення на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були істотно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 146,36%, що в 2,44 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 57,57 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в межах від 284,26% до 718,16%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 367,50%, що в 3,68 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АП БАНК» впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні 257,85-585,37% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 258,11%, що в 2,58 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

При цьому Агентство підкреслює, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АТ «АП БАНК» продовжував підтримувати вагомий запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «АП БАНК» показав збиток у розмірі 7,521 млн. грн., проти прибутку за аналогічний період 2019 року в обсязі 14,947 млн. грн.

Впродовж вказаного періоду аналізу зменшення продемонстрували ключові статті доходів Банку. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року порівняно з першим півріччям 2019 року чистий процентний дохід АТ «АП БАНК» скоротився на 13,84% (з 49,719 млн. грн. до 42,840 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку знизився на 15,41% (з 12,086 млн. грн. до 10,223 млн. грн.).

Таким чином, фінансовий результат Банку був очікуваним з огляду на вплив на його діяльність карантинних заходів. При цьому, Агентство нагадує, що АТ «АП БАНК» впродовж періоду з першого кварталу 2018 року на постійній основі генерував прибуток, а збиток почав показувати, починаючи з четвертого кварталу 2019 року.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебувало на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2019 рік та січень-серпень 2020 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок серпня 2020 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: нормативи Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк продовжував підтримувати вагомий запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. При цьому за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «АП БАНК» показав збиток у розмірі 7,521 млн. грн., проти прибутку за аналогічний період 2019 року в обсязі 14,947 млн. грн. Фінансовий результат Банку був очікуваним з огляду на вплив його діяльність впроваджених карантинних заходів. Водночас, Агентство підкреслює, що частка NPL у кредитах АТ «АП БАНК» залишається на дуже низькому рівні у порівнянні з середньо-ринковим показником, що вказує на високу якість кредитного портфеля Банку.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 08.09.2020

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 08.09.2020

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com