Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


22/06/2021

22 червня 2021 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перший квартал 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2021 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал 

Регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в діапазоні від 299,484 млн грн до 379,831  млн грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 13,15% і станом на 01.06.2021 його обсяг склав 304,493 млн грн, що на 104,493 млн грн перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.06.2021 коливався в межах від 25,16% до 63,47%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, пов’язану з сезонністю кредитування агропозичальників, показники Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н2 Банку складав 25,66%, що в 2,57 рази перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, а також було на 3,02 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АП БАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в рамках від 20,56% до 53,46%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н3 Банку складав 21,02%, що більш ніж втричі перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також на 4,26 п.п. було більше за середньо-ринковий показник.

     Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ «АП БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «АП БАНК» виросли на 11,77% (з 1,718 млрд грн до 1,920 млрд грн), а кредитний портфель Банку збільшився на 40,51% (з 712,505 млн грн до 1,001 млрд грн).

При цьому, в кредитному портфелі АТ «АП БАНК» впродовж останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 2,29 п.п. (з 49,86% станом на 01.04.2019 до 52,15% станом на 01.04.2021);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 6,69 п.п. (з 14,48% станом на 01.04.2019 до 7,79% станом на 01.04.2021), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Також Агентство звертає увагу на те, що в активах Банку станом на 01.04.2021 були відсутні кредити фізичним особам.

     Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні від 0,39% до 2,20%. Частка NPL в кредитах АТ «АП БАНК» станом на 01.05.2021 складала 1,79%. Водночас, середнє значення частки NPL по банківській системі України станом на 01.05.2021 складало 41,57%. Таким чином, станом на початок травня 2021 року показник NPL АТ «АП БАНК» був у 23,22 рази меншим за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) коливався в межах від 128,01% до 185,56%. При цьому, показники Н6 Банку на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 144,36%, що в 2,41 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 53,83 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні 268,52%-551,85% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRвв Банку складав 283,17%, що в 2,83 рази перевищувало встановлений НБУ норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АП БАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в рамках 257,85%-617,10%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRів Банку становив 374,84%, що в 3,75 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АП БАНК» станом на 01.06.2021 складав 178,94%, що в 2,24 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Даний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

     Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2021 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «АП БАНК» показав збиток в обсязі 6,898 млн грн, що на 27,91% перевищило обсяг збитку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. При цьому, Агентство нагадує, що за підсумками минулого року АТ «АП БАНК» отримав прибуток в обсязі 596 тис. грн.

 Також Агентство відмічає, що за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ключові статті доходів Банку продемонстрували висхідну динаміку: чистий процентний дохід виріс на 4,44% (до 23,337 млн грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 11,15% (до 7,156 млн грн).

       Крім того, Агентство звертає увагу на те, що на фінансовий результат АТ «АП БАНК» досить суттєвий тиск чинило зростання обсягу резерву на покриття збитків за активами (на 16,67%), збільшення обсягу адміністративних та інших операційних витрат (на 23,67%), а також негативний результат від переоцінки іноземної валюти (в обсязі 721 тис грн) за підсумками першого кварталу 2021 року проти позитивного (в обсязі 3,236 млн грн) за підсумками першого кварталу 2020 року.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АП БАНК» перебував на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

     Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-травень 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

 Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АП БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок червня 2021 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ «АП БАНК» залишалась на високому рівні: станом на початок травня 2021 року частка NPL у кредитах Банку була в 23,22 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «АП БАНК» показав збиток в обсязі 6,898 млн грн, що на 27,91% перевищило обсяг збитку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. Водночас, ключові статті доходів Банку за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року продемонстрували висхідну динаміку.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 22.06.2021

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 22.06.2021

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com