Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


30/11/2021

30 листопада 2021 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК», код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2021 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал 

Регулятивний капітал АТ «АП БАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в межах від 293,123 млн грн до 379,831 млн грн, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, з початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 10,04% і станом на 01.11.2021 його обсяг склав 315,383 млн грн, що на 115,383 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.                    

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АП БАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні від 23,08% до 63,47%. Незважаючи на низхідний тренд, Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 25,92%, що в 2,59 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 4,23 п.п. більше за середньо-ринкове значення. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АП БАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 18,92-53,46%, демонструючи різноспрямовану динаміку з тенденцією до зниження показників. При цьому, Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 21,59%, що в 3,08 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 6,50 п.п. більше за середньо-ринковий показник. 

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ «АП БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «АП БАНК» виросли на 21,13% (з 1,718 млрд грн до 2,080 млрд грн), а кредитний портфель Банку збільшився на 69,22% (з 712,505 млн грн до 1,206 млрд грн).

В кредитному портфелі АТ «АП БАНК» протягом останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) зменшилась на 0,56 п.п. (з 58,51% станом на 01.10.2019 до 57,95% станом на 01.10.2021);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 7,71 п.п. (з 14,00% станом на 01.10.2019 до 6,29% станом на 01.10.2021), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.10.2021 обсяг кредитів та заборгованості фізичних осіб в активах Банку складав лише 11 тис. грн.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні від 0,39% до 2,20%. Станом на 01.10.2021 частка NPL в кредитах АТ «АП БАНК» складала 1,57%, в той час як середнє значення частки NPL по банківській системі України становило 35,11%. Отже, станом на початок жовтня 2021 року показник NPL АТ «АП БАНК» був у 22,36 рази меншим за середньо-ринкове значення, що вказує на високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «АП БАНК» (Н6) коливався в межах від 128,01% до 185,56%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлену НБУ граничну відмітку. При цьому, значення Н6 Банку були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 140,26%, що в 2,34 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 50,96 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «АП БАНК» в період з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні від 216,92% до 551,85%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRвв Банку складав 320,19%, що в 3,20 рази перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АП БАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в рамках 257,85-617,10% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку становив 404,75%, що в 4,05 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АП БАНК» станом на 01.11.2021 складав 170,56%, що на  80,56 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 90% (починаючи з 01 жовтня 2021 року).

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АТ «АП БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «АП БАНК» отримав прибуток в обсязі 5,036 млн грн, порівняно зі збитком в сумі 7,334 млн грн, отриманим Банком за 9 місяців 2020 року. При цьому, Агентство звертає увагу, що в 2021 році АТ «АП БАНК» вийшов на прибуткову діяльність у другому кварталі, прибуток за який склав 2,293 млн грн, а за третій квартал 2021 року прибуток Банку виріс до 9,641 млн грн. 

Агентство відмічає, що ключовим фактором повернення АТ «АП БАНК» до прибуткової діяльності стала висхідна динаміка основних статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 32,56% (до 84,563 млн грн), а чистий комісійний дохід АТ «АП БАНК» збільшився на 35,61% (до 23,083 млн грн). 

Таким чином, Агентство позитивно оцінює як фінансовий результат Банку, згенерований за підсумками 9 місяців 2021 року, так і хороші темпи приросту ключових статей його доходів, продемонстровані в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АП БАНК» перебував на обліку в податкових органах. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.                          

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АП БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.                    

Станом на початок листопада 2021 року АТ «АП БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та підтримував дуже хороший запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ «АП БАНК» залишалась на високому рівні: станом на початок жовтня 2021 року частка NPL у кредитах Банку була в 22,36 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «АП БАНК» показав прибуток в обсязі 5,036 млн грн, порівняно зі збитком в сумі 7,334 млн грн, отриманим Банком за 9 місяців 2020 року. Ключовим фактором виходу АТ «АП БАНК» на прибуткову діяльність стала висхідна динаміка основних статей його доходів: за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 32,56%, а чистий комісійний дохід АТ «АП БАНК» збільшився на 35,61%, що позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 30.11.2021

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 30.11.2021

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com