Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


24/03/2022

24 березня 2022 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за 2021 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-лютий 2022 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал 

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року коливався в межах від 293,123 млн грн до 354,220 млн грн, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, з початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 5,84% і станом на 01.03.2022 його обсяг склав 325,185 млн грн, що на 125,185 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.03.2022 коливався в діапазоні від 22,87% до 44,07%. Незважаючи на низхідний тренд, Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2022 Н2 Банку складав 25,34%, що в 2,53 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року коливався в рамках 18,78-36,96%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2022 Н3 Банку складав 20,78%, що в 2,97 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

     Таким чином, станом на початок березня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виросли на 29,16% (з 1,718 млрд грн до 2,218 млрд грн), а кредитний портфель Банку збільшився на 64,82% (з 712,505 млн грн до 1,174 млрд грн).

В кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» протягом останніх 8 кварталів відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах (у гривневому еквіваленті) виросла на 3,11 п.п. (з 49,83% станом на 01.01.2020 до 52,94% станом на 01.01.2022);

• частка валютних кредитів (у гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі зменшилась на 12,12 п.п. (з 17,49% станом на 01.01.2020 до 5,37% станом на 01.01.2022), що знижує рівень прямого впливу валютного ризику.

Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.01.2022 обсяг кредитів та заборгованості фізичних осіб в активах Банку складав лише 11 тис. грн.

      Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.02.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні від 0,39% до 2,20%. Станом на 01.02.2022 частка NPL в кредитах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» складала 1,42%, в той час як середнє значення частки NPL по банківській системі України становило 31,39%. Отже, станом на початок лютого 2022 року показник NPL АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був у 22,11 рази меншим за середньо-ринкове значення, що вказує на високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

Впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року норматив короткострокової ліквідності АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н6) коливався в межах від 107,82% до 155,35%, та на постійній основі суттєво перевищував встановлену НБУ граничну відмітку. Крім того, значення Н6 Банку були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав 107,82%, що на 47,82 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2021 по 01.02.2022 коливався в діапазоні від 213,35% до 378,08%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2022 LCRвв Банку складав 290,34%, що в 2,90 рази перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.02.2022 коливався в рамках 269,44-617,10% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2021 LCRів Банку становив 369,47%, що в 3,69 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» станом на 01.02.2022 складав 170,87%, що на  80,87 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 90%.

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого та березня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 2021 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в обсязі 10,053 млн грн, в той час як прибуток, отриманий Банком за 2020 рік, становив 0,596 млн грн. При цьому, Агентство нагадує, що в 2021 році АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» вийшов на рентабельну діяльність у другому кварталі, прибуток за який склав 2,293 млн грн, за третій квартал 2021 року прибуток Банку виріс до 9,641 млн грн, а в четвертому – склав 5,017 млн грн.

Агентство зазначає, що ключовим фактором суттєвого зростання прибутку АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» стала висхідна динаміка основних статей його доходів. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 41,36% (до 115,486 млн грн), а чистий комісійний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» збільшився на 26,02% (до 35,533 млн грн).

   Отже, Агентство позитивно оцінює як фінансовий результат Банку, згенерований за підсумками 2021 року, так і хороші темпи приросту ключових статей його доходів, продемонстровані в порівнянні з підсумками 2020 року.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебував на обліку в органах доходів і зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

    АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за 2021 рік та за січень-лютий 2022 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок березня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, станом на початок березня 2022 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас за нормативом короткострокової ліквідності, а станом на початок лютого 2022 року – за нормативами LCRвв, LCRів та  NSFR. Якість кредитного портфеля АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» продовжувала залишатись на високому рівні: станом на початок лютого 2022 року частка NPL у кредитах Банку була в 22,11 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 2021 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в обсязі 10,053 млн грн, що істотно перевищило прибуток Банку за 2020 рік, який становив 0,596 млн грн. Ключовим фактором суттєвого зростання прибутку АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» стала висхідна динаміка основних статей його доходів: за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 41,36%, а чистий комісійний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» збільшився на 26,02%. Агентство позитивно оцінює фінансовий результат, згенерований АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за підсумками 2021 року, а також хороші темпи приросту ключових статей його доходів, продемонстровані в порівнянні з підсумками 2020 року.

     Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 24.03.2022

Оновлення рейтингу АТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 24.03.2022

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com