Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


12/03/2019

12 березня 2019 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтинг депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При підтвердженні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової та статистичної звітності Банку за 12 місяців 2018 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та січень-лютий 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Протягом 2017-2018 років Норматив регулятивного капіталу Банку (Н1) коливався в діапазоні 160,62-361,789 млн. грн. Протягом всього періоду аналізу регулятивний капітал Банку поступово зростав. Н1 Банку станом на 01.03.2019склав 355,072 млн. грн., що значно перевищує граничне значення Н1, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн.

В 2017-2018 роках норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в рази перевищував граничне значення Н2, встановлене НБУ на рівні не менше 10%. Протягом всього періоду аналізу Н2 Банку стабільно перевищував середньо-ринкове значення адекватності регулятивного капіталу. З початку 2018 року показник нормативу Н2 Банку не опускався нижче 65,75%. 

З початку 2018 року норматив Н2 Банку свого мінімального значення в 69,51% досягнув 11.09.2018р., а станом на 01.03.2019 року даний показник становив 77,21%. Таким чином, на початок березня 2019 року Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

Протягом останніх 8 кварталів по кредитному портфелю Банку можна було спостерігати наступні тенденції:

•        Частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) коливалась в діапазоні 20,52-54,98%;

•        Частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку коливалась в діапазоні 18,79%-33,51%.

 

Крім того, необхідно відзначити, що за період з 01.09.2017 р. по 01.01.2019 р. в портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам. В тому ж періоді частка неробочих кредитів (NPL), які рахуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні 0,01%-1,97%.

Станом на 01.01.2019р. частка NPL в кредитах Банку склала 1,68%. Цей занадто малий показник вказує на дуже високу якість кредитного портфелю АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Середнє значення частки NPL по банківській системі станом на 01.01.2019р. перевищувало 50%.

 

Ліквідність

Протягом 2017-2018 років АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був забезпечений ліквідністю з помітним запасом як по відношенню до нормативів, встановлених НБУ, так і до середніх значень нормативів по банківській системі, на що вказує аналіз нормативів ліквідності Банку.

Так, норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) з жовтня 2016 року на постійній основі перевищував середнє значення Н4 по банківській системі та був в рази вище за мінімально допустиме значення, встановлене НБУ (20%). Станом на 01.03.2019р. Н4 Банку склав 157,01%, що майже в 7,85 разів перевищувало граничне значення Н4, встановлене НБУ, і було значно вище, ніж середнє значення нормативу по банківській системі.

Протягом 2017-2018 рр. норматив поточної ліквідності (Н5) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» весь час був вище граничного значення, встановленого НБУ, та середнього значення по банківській системі. Протягом всього періоду аналізу Банк створив значний запас Н5 по відношенню до граничного значення даного нормативу, встановленого НБУ. На 01.03.2019р. значення Н5 Банку становило 136,72%, що на 96,72 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, та було значно вище за середньо-ринкове значення даного нормативу.

Протягом 2017-2018 років норматив короткострокової ліквідності (Н6) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був постійно вище граничного значення, встановленого НБУ, та в декілька разів перевищував середнє значення по банківській системі. Станом на 01.03.2019 Н6 Банку становив 182,59%, що було на 122,59 п.п. більше, ніж граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

При оцінці динаміки нормативів ліквідності Банку слід враховувати, що, починаючи з жовтня 2016 року, Банк підтримував значний запас по нормативам Н4, Н5 та Н6 як відносно граничних значень, встановлених НБУ, та і відносно середніх значень даних нормативів по банківській системі.

 

Дохідність операцій

Агентство нагадує, що за результатами 2017 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в розмірі 5,281 млн. грн. Агентство відмічає, що Банк повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2017 року. Чистий прибуток Банку за 2018 рік склав 24,068 млн. грн., що значно вище ніж за 2017 рік. Зростання прибутковості операцій відповідає загальній тенденції по банківській системі.

Агентство позитивно оцінює повернення Банку до практики прибуткової діяльності на систематичній основі та додатково звертає увагу на помітний приріст чистого процентного доходу Банку.

Так, за 2018 рік чистий процентний дохід Банку зріс до 82,914 млн. грн., що в 1,84 рази більше, ніж за 2017 рік.

Останні 6 звітних кварталів були для Банку прибутковими.

Агентство очікує, що і надалі діяльність Банку залишатиметься прибутковою. Цьому сприяє економічне зростання, а також ринково-орієнтована бізнес-модель Банку, яка вже зарекомендувала себе як життєздатна.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебував на обліку в органах ДФС. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2017-2018 роки та січень-лютий 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за 2018 рік продемонстрував помітний приріст чистого процентного доходу в порівнянні з результатами 2017 року. В третьому кварталі 2017 року АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» повернувся до прибуткової діяльності на регулярній основі. За 2018 рік Банк отримав прибуток в сумі 24,068 млн. грн.

На думку Агентства, АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю та регулятивним капіталом. Банк на постійній основі підтримував помітний запас всіх нормативів ліквідності як по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ, так і до середніх значень нормативів ліквідності по банківській системі.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 12.03.2019

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 12.03.2019

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com