Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


11/11/2021

11 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за дев’ять місяців 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) коливався в межах 201,090-555,727 млн грн, демонструючи тенденцію до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 63,43% і станом на 01.11.2021 його обсяг склав 555,502 млн грн, що в 2,78 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні 22,21-83,33% та на постійній основі в рази перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, а також переважно був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 57,60%, що в 5,76 рази перевищувало граничну позначку, встановлену регулятором на рівні 10%, а також було на 35,91 п.п. вище, ніж середнє значення Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 20,27-51,06% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був суттєво вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 28,80%, що в 4,11 рази перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором в розмірі 7%, та на 13,71 п.п. перевищувало середньо-ринкове значення Н3. 

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року, на думку Агентства,  АТ «АЙБОКС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також той факт, що нормативи Н2 та Н3 Банку були істотно вищими за середні значення відповідних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «АЙБОКС БАНК» збільшились в 2,61 рази і склали 5,253 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 14,29% до 216,729 млн грн, а його частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» скоротилась на 8,46 п.п. (з 12,59% до 4,13%). Драйвером росту активів Банку продовжували залишатись грошові кошти та їх еквіваленти, обсяг яких за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 виріс у 4,02 рази, а їхня частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» збільшилась на 24,12 п.п. (з 44,79% до 68,91%).

Крім того, Агентство відмічає, що станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 портфель інвестицій Банку в цінні папери продемонстрував приріст на 71,20% і склав 1,107 млрд грн. При цьому, інвестиції АТ «АЙБОКС БАНК» в цінні папери на 99,99% складалися з державних облігацій, вкладення в які становили 21,08% від активів Банку. Отже, станом на початок жовтня 2021 року 89,99% активів АТ «АЙБОКС БАНК» були сформовані з високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: з грошових коштів та їх еквівалентів та державних облігацій.

    Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (яка розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 виросла на 11,16 п.п. і склала 44,88%, що на 9,77 п.п. перевищило середній показник NPL по банківській системі України. При цьому, Агентство підкреслює, що частка кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» станом на початок жовтня 2021 року складала лише 4,13%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) коливався в межах 89,96-113,38% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківський системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 108,18%, що на 48,18 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 60%, а також було на 18,88 п.п. вище за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні 119,49-479,11% та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRвв Банку складав 385,27%, що в 3,85 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в рамках від 116,34% до 1156,20%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку складав 154,82%, що в 1,53 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.11.2021 складав 642,70%, що в 7,14 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення (яке з 1 жовтня 2021 року повинно складати не менше 90%). Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" істотно (на 304,180 млн грн або більше ніж в 62 рази) наростив обсяг прибутку, який склав 309,101 млн грн.

Таке значне зростання прибутку АТ "АЙБОКС БАНК" стало результатом високих темпів приросту основних статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з 9 місяцями 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс в 3,17 рази до 112,245 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" збільшився на 80,51% до 420,254 млн грн.

Отже, за вказаний період аналізу АТ "АЙБОКС БАНК" суттєво наростив прибуток та чистий процентний дохід, а також продемонстрував високі темпи приросту чистого комісійного доходу, що в поточних умовах діяльності заслуговує високо оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків. 

 

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні значення відповідних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.10.2021 року частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» складала 44,88%, що на 9,77 п.п. перевищувало середнє значення даного показника по банківській системі України (при цьому частка кредитного портфеля в активах Банку становила лише 4,13%). Станом на початок жовтня 2021 року 89,99% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації. За підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Банк на 304,180 млн грн наростив прибуток, в 3,17 рази збільшив чистий процентний дохід, а також продемонстрував високий темп приросту чистого комісійного доходу (+80,51%), що в поточних умовах діяльності високо оцінюється Агентством.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com