Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


22/06/2022

22 червня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перший квартал 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в межах від 289,202 до 807,718 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 41,90% і станом на 01.06.2022 його обсяг склав 768,769 млн грн, що в 3,84 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні від 26,11% до 92,88%. При цьому Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н2 Банку складав 54,22%, що в 5,42 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором в розмірі 10%.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) протягом 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в рамках від 13,05% до 54,20% та на постійній основі переважно суттєво перевищував не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н3 Банку складав 52,94%, що в 7,56 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 7%.

Також Агентство нагадує про результати проведеної Національним банком України в 2021 році оцінки стійкості банків, які засвідчили, що АТ «АЙБОКС БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

     Таким чином, станом на початок червня 2022 року, на думку Агентства,  АТ «АЙБОКС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники. Позитивним фактором впливу на значення нормативів АТ «АЙБОКС БАНК» стало збільшення обсягу статутного капіталу, рішення про яке було прийняте акціонерами Банку 28 лютого 2022 року.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «АЙБОКС БАНК» зменшились на 20,62% і склали 3,021 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку скоротився на 10,03% до 64,360 млн грн, натомість його частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» виросла на 0,25 п.п. (з 1,88% до 2,13%). Стаття балансу Банку «Грошові кошти та їх еквіваленти» також продемонструвала зменшення (на 22,22%): з 1,989 млрд грн станом на 01.01.2022 до 1,547 млрд грн станом на 01.04.2022, а її питома вага в активах АТ «АЙБОКС БАНК» знизилась на 1,05 п.п. (з 52,25% до 51,20%).

Крім того, Агентство відмічає, що за період з 01.01.2022 по 01.04.2022 портфель інвестицій Банку в цінні папери зменшився на 15,69% і склав 947,394 млн грн. Як і раніше, інвестиції АТ «АЙБОКС БАНК» в цінні папери на 99,99% складалися з державних облігацій, вкладення в які становили 31,36% від активів Банку. Таким чином, станом на початок квітня 2022 року 82,56% активів АТ «АЙБОКС БАНК» були сформовані з високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: з грошових коштів та їх еквівалентів та державних облігацій України. Це вказує на високу якість активів Банку.

    Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (яка розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) за період з 01.01.2022 по 01.05.2022 зменшилась на 3,93 п.п. до 30,96%, що на 2,69 п.п. перевищувало середній показник NPL по банківській системі України. При цьому, Агентство звертає увагу, що частка кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» станом на початок квітня 2022 року становила лише 2,13%.

 

Ліквідність

     Агентство зазначає, що з 23 березня 2022 року НБУ своєю Постановою №59 від 23.03.2022 р. скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR).

      Коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року. Головна мета запровадження нормативу NSFR – стимулювати банки покладатися на більш стабільні та довгострокові джерела фондування, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування. NSFR розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування. Банки повинні досягти 100% значення нормативу NSFR поступово. Відповідно до графіка запровадження NSFR, затвердженого Інструкцією НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 № 368 (зі змінами, внесеними згідно з  постановою Правління НБУ від 07.03.2022 № 40), показники банків мають відповідати нормативним значенням, які становлять не менше ніж: 80% – з 1 квітня 2021 року, 90% – з 1 жовтня 2021 року, 100% – з 1 квітня 2023 року.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЙБОКС БАНК" впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.06.2022 коливався в межах від 351,49% до 1352,86%. Станом на 01.06.2022 NSFR Банку складав 587,11%, що в 6,52 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення (на рівні 90%). Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні 186,28-614,94% та переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRвв Банку складав 614,94%, що в 6,15 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в межах від 19,75% до 411,33%, та переважно з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRів Банку складав 69,57%, що на 30,43 п.п. було менше за встановлене регулятором нормативне значення (на рівні 100%). Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.05.2022 LCRів знизився до 19,75% (що на 80,25 п.п. менше за встановлений НБУ показник).

      Таким чином, станом на початок червня 2022 року нормативи NSFR та LCRвв АТ "АЙБОКС БАНК" в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Водночас Агентство звертає увагу на норматив LCRів Банку, який станом на 01.06.2022 складав 69,57%, що було на 30,43 п.п. менше за встановлене регулятором нормативне значення (на рівні 100%). При цьому, Агентство підкреслює, що НБУ не застосовуватиме до банків заходів впливу за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану, а після його завершення надасть достатньо часу для відновлення їхніх нормативних значень.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2022 року прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" склав 95,657 млн грн, що суттєво (на 89,358 млн грн або в 15,19 рази) перевищило обсяг прибутку, згенерований Банком за підсумками першого кварталу 2021 року.

Високий темп приросту прибутку АТ "АЙБОКС БАНК" обумовила передусім хороша динаміка зростання ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 66,49% до 37,050 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" збільшився на 32,72% до 146,746 млн грн.

Таким чином, в умовах триваючого карантину, а також початку повномасштабних воєнних дій з боку РФ, АТ "АЙБОКС БАНК" вдалося суттєво наростити обсяг прибутку, демонструючи хороші темпи приросту чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу, що високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ підтвердив виконання АТ "АЙБОКС БАНК" економічних нормативів, що дозволяють йому стати банком другої групи. Про це стало відомо після погодження НБУ нової редакції статуту АТ "АЙБОКС БАНК" у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Банку до 741 млн грн. Рішення про збільшення статутного капіталу було прийняте акціонерами АТ "АЙБОКС БАНК" 28 лютого 2022 року. Збільшення статутного капіталу АТ "АЙБОКС БАНК" підтверджує віру його акціонерів в економіку України та в стабільність банківської системи, яка має стати опорою відновлення країни після перемоги України над армією окупанта.

 На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2022 року, на думку Агентства,  АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним), про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники. Позитивним фактором впливу на значення нормативів АТ "АЙБОКС БАНК" стало збільшення обсягу статутного капіталу, рішення про яке було прийняте акціонерами Банку 28 лютого 2022 року. Станом на 01.06.2022 нормативи ліквідності (NSFR та LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в декілька разів перевищували встановлені регулятором граничні значення. Водночас Агентство звертає увагу на норматив LCRів Банку, який станом на 01.06.2022 складав 69,57%, що було на 30,43 п.п. менше за встановлене НБУ нормативне значення (на рівні 100%). При цьому, Агентство підкреслює, що Національний банк України не застосовуватиме до банків заходів впливу за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану, а після його завершення надасть достатньо часу для відновлення їхніх нормативних значень. Станом на 01.05.2022 частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» складала 30,96%, що на 2,69 п.п. перевищувало середній показник NPL по банківській системі України (при цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.04.2022 становила лише 2,13%). Станом на початок квітня 2022 року 82,56% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації. Незважаючи на триваючий карантин та початок повномасштабних воєнних дій з боку РФ, АТ «АЙБОКС БАНК» за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з першим кварталом 2021 року в 15,19 разів наростив прибуток (до 95,657 млн грн), продемонструвавши хороші темпи зростання чистого процентного доходу (+66,49%) та чистого комісійного доходу (+32,72%), що високо оцінюється Агентством.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 22.06.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com