Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


09/11/2021

9 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за дев’ять місяців 2021 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в діапазоні від 317,401 млн грн до 370,873  млн грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 5,49% і станом на 01.11.2021 його обсяг склав 334,941 млн грн, що на 134,941 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в межах від 48,55% до 153,63%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н2 Банку на постійній основі в рази перевищували не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 61,53%, що в 6,15 рази перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором на рівні 10%. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 48,55- 150,02% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 60,06%, що в 8,58 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 7%. 

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 3,78% і склали 4,415 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 0,09% до 401,796 млн грн, а його частка в активах скоротилась на 0,35 п.п. і склала 9,10%.

При цьому, Агентство звертає увагу на суттєве коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", яке спостерігалося впродовж аналізованого періоду (і було наслідком специфіки операцій Банку). Загалом за період з 01.10.2019 по 01.10.2021 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 7,74% до 54,09%. Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.10.2021 в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам, але з’явилися кредити в іноземній валюті, частка яких склала 16,74%.

Станом на початок жовтня 2021 року до категорії високоліквідних активів можна було віднести 68,95% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ": грошові кошти та їх еквіваленти складали 1,635 млрд грн або 37,04% активів Банку, а кошти в інших банках – 1,409 млрд грн або 31,91% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

 

Крім того, Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.10.2021 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 35,11%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) коливався в діапазоні 90,84- 117,09% та з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 107,21%, що на 47,21 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в межах від 230,04% до 556,16%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2021 LCRвв Банку складав 279,92%, що в 2,80 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в рамках 205,65-536,75% та на постійній основі в рази перевищував встановлену НБУ граничну відмітку. Станом на 01.10.2021 LCRів Банку складав 258,34%, що в 2,58 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" станом на 01.10.2021 складав 598,93%, що в 6,65 рази перевищувало визначене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке з 1 жовтня 2021 року має становити не менше 90%.

Отже, в аналізованому періоді АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, на що вказують відповідні нормативи Банку: зокрема LCRвв, LCRів та NSFR в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 14,154 млн грн, що на 90,93% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. 

Високий темп приросту прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був обумовлений позитивною динамікою ключових статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 18,398 млн грн (або на 27,70%) і склав 84,808 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" збільшився на 6,984 млн грн (або на 60,26%) до 18,573 млн грн. 

Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів та майже вдвічі (на 90,93%) наростив обсяг прибутку.  що високо оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків. 

Агентство вкотре нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

 

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв, LCRів та NSFR в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. Банк продовжував підтримувати якість кредитного портфеля на найвищому рівні: станом на 01.10.2021 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). За підсумками 9 місяців 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 14,154 млн грн, що на 90,93% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. Високий темп приросту прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був обумовлений позитивною динамікою його ключових доходів: чистий процентний дохід Банку виріс на 27,70% до 84,808 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" збільшився на 60,26% до 18,573 млн грн. Агентство високо оцінює як динаміку зростання ключових статей доходів Банку, так і суттєвий приріст прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", що свідчить про ефективність його діяльності в складних макроекономічних умовах, пов’язаних з триваючими карантинними обмеженнями.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 09.11.2021

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 09.11.2021

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com