Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


14/11/2022

14 листопада 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за дев’ять місяців 2022 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах від 312,967 млн грн до 459,154 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 42,96% і станом на 01.11.2022 його обсяг склав 454,260 млн грн, що в 2,27 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 35,81-96,49%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку становив 70,73%, що в 7,07 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 3,75 раза більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах 35,81- 90,75%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 50,85%, що в 7,26 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 3,92 раза більше за середньо-ринковий показник.

    Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники відповідних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показали приріст на 2,15% і склали 5,461 млрд грн. При цьому, обсяг кредитного портфеля Банку виріс в 3,23 раза до 974,117 млн грн, а його частка в активах збільшилась на 12,2 п.п. і склала 17,84%.

Агентство зазначає, що значне коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", яке спостерігалося впродовж аналізованого періоду, пов’язане зі специфікою операцій Банку. В цілому, за період з 01.01.2021 по 01.10.2022 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 5,64% до 37,14%. Агентство зазначає, що станом на 01.10.2022 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам.

Станом на початок жовтня 2022 року 76,22% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які зокрема складались з: грошових коштів та їх еквівалентів (2,457 млрд грн), а також коштів в інших банках (1,705 млрд грн).

 

Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.10.2022 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), в той час як середній показник NPL по банківській системі України складав 35,42%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливався в межах від 213,10% до 708,92%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку склав 426,84%, що в 4,74 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 227,65% до 383,32%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 249,64%, що в 2,5 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах 237,79-291,53% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку складав 254,97%, що в 2,55 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Отже, станом на початок листопада 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував високий запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показав вагомі фінансові результати. Зокрема, прибуток Банку за три квартали 2022 року склав 110,89 млн грн, що в 7,83 раза перевищило прибуток, отриманий Банком за дев’ять місяців 2021 року.

Високі темпи зростання прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", серед іншого, були зумовлені високим темпом приросту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за підсумками дев’яти місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року виріс на 131,356 млн грн (в 2,55 раза) і склав 216,164 млн грн. В той же час, чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в аналізованому періоді знизився на 55,31% до 8,301 млн грн.

Таким чином, за підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував прибуткову діяльність, істотно наростивши фінансовий результат в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, а також суттєво збільшив обсяг чистого процентного доходу, що в умовах погіршення економічного середовища, пов’язаного з російською агресією в Україні, високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, але й середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, характеризувався найвищою якістю: станом на 01.10.2022 в кредитному портфелі Банку були відсутні non-performing loans (NPL). При цьому, 76,22% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які, зокрема, складались з грошових коштів та їх еквівалентів, а також коштів в інших банках.

За підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виріс 7,83 раза і склав 110,893 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився в 2,55 раза до 216,164 млн грн. Таким чином, в аналізованому періоді 2022 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував високоприбуткову діяльність, а також істотно наростив обсяг прибутку та чистого процентного доходу, що високо оцінюється Агентством. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 14.11.2022

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 14.11.2022

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com